Det behøver næppe megen forklaring, at man ikke kan nøjes med en almindelig recept, når man vil svejse aluminiums-støbegods.

Det behøver næppe megen forklaring, at man ikke kan nøjes med en almindelig recept, når man vil svejse aluminiums-støbegods. Strukturen er ikke den samme som i almindelig aluminium, og derfor kræver det rigtig megen viden og erfaring at bestemme den kombination af gas, svejsetråd og parameterindstillinger, der opfylder de stillede kvalitetskrav. MGG Group har før i tiden høstet megen erfaring med manuel svejsning af varmevekslere og har med tiden udviklet sin egen receptur. På grund af stigningen i antallene, en større kompleksitet og et øget konkurrencepres fra Kina var automatisering det næste, uundgåelige trin. Sammen med Valk Welding og gasleverandøren Air Products har MGG nu haft succes med at robotisere svejseprocessen.

MGG Group B.V. hører med sine fabrikker I Tegelen og Bergen i provinsen Limburg, Holland, og Antwerpen i Belgien til de største aluminiumsstøberier i Europa. Hele processen med engineering, tooling, støbning, finishing, bearbejdning og samling foregår inden for gruppen. Fabrikken i Tegelen koncentrerer sig først og fremmest om sandstøbning af automotive parts og aluminiums-varmevekslere til kedelindustrien. For at give jer en idé om produktionens størrelse: På denne fabrik bliver der hver dag forarbejdet ca. 30 tons aluminium.

Svejse sprækker til bagefter

MGG leverer til alle store navne i kedelindustrien. Det ses klart, at der stilles meget store krav til produkterne. Således skal de færdige støbestykker være ét hundrede procent tætte. Alle støbestykker bliver derfor omhyggeligt testet både visuelt og ved hjælp af røntgen før den videre bearbejdning. Aluminiums- automotive parts og varmevekslere bliver imidlertid støbt i en form, der består af en underdel og en overdel. Formen indvendig opnås ved, at der sættes en sandkerne ind. Når materialet er hærdet, skal sandkernen fjernes igen. For at gøre det muligt at fjerne kernen er nogle støbestykker derfor forsynet med sprækker. Disse sprækker skal svejses til igen bagefter, og det gøres nu i MGG af to svejserobotter.

Robotleverandør med kendskab til svejsning

Ruud Jagt, welding technician hos MGG, har tidligere svejset støbestykkerne i hånden. Hans erfaring betød derfor også meget for udarbejdelsen af svejserobotprojektet: “Vi havde sat os som mål at fordoble produktionen ved at indsætte svejserobotter. En god robotleverandør kan godt opfylde kravet, men for også at få succes med robotiseringen af svejseprocessen er det nødvendigt at være en leverandør, der både har den nødvendige know-how om robotter og svejseteknik i huset. Valk Welding kunne levere den komplette pakke og var villig til at samarbejde med os om at udvikle svejseprocessen på robotten.”

Enkel celle og kompliceret svejseproces

Valk Welding har leveret den første celle i 2000. En standardcelle med en Panasonic VR006-svejserobot og fordrejebord var tilstrækkelig til den forlangte kapacitet. Manipulatoren og opspændingsformen har MGG selv lavet, ud fra et princip om enkelhed og sikkerhed. Operatøren lægger altid én varmeveksler i opspændingsformen og fæstner først stripperne med en hægtesvejsning, før svejserobotten svejser stripperne helt til. Ruud Jagt: “Da varmevekslerne skal være garanteret hundrede procent tætte, sker dette med en indtrængning på 5 til 6 mm og en fremløbshastighed mellem 50 og 100 cm/min. I nært samarbejde med Valk Welding og gasleverandør Air Products er vi gået over til at bruge argon/helium kombineret med AISI12 svejsetråd. Derved opnås en bedre indtrængning ved højere fremløbshastighed og lavere strømstyrke.

95 % mindre håndværk

Foruden produktionsforøgelse var det et vigtigt mål at opnå en konstant kvalitet ved at bruge svejserobotter. Ruud Jagt: “Med brugen af svejserobotten og den højere konstante kvalitet, som vi dermed kunne opnå, blev det oftere og oftere tilladt at bruge sprækker. Med det resultat, at vi fik flere støbestykker at forarbejde i vores afdeling. I 2004 har vi derfor taget endnu en svejserobotcelle i brug, med en VR006L svejserobot og en frit programmerbar treakslet rotationsmanipulator. Dermed kunne produkternes tilgængelighed forbedres og cyklustiden forkortes betragteligt. Begge celler bliver nu i fem dage om ugen anvendt i treskiftsdrift. Alt i alt har vi reduceret håndværket med 95 %. Dermed har vi ikke alene nået målet, men arbejdet for håndsvejserne er også blevet mindre ensformigt og mindre hårdt.”

www.mgg.com

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt