MetalFach IMG_3031

Metal-Fach Sp, én af de mest toneangivende fabrikanter af landbrugsmaskiner i Polen, er gået ind i et langvarigt samarbejde med Valk Welding om en storstilet fornyelse og udvidelse af svejserobotkapaciteten.

Den høje svejsekvalitet, metoden til programmering og svejsetrådssøgning, var afgørende argumenter for valget af Valk Welding som leverandør. Projektet omfatter levering af seks svejserobotanlæg i en periode på 10 måneder.

Metal-Fach havde allerede erfaring med robotsvejsning, men stødte mod begrænsninger på grund af manglen på et svejsetrådsøgningssystem, især ved svejsning af arbejdsemner med store toleranceforskelle. Hr. Michaluk, produktionsleder: “Programmerne måtte tilpasses manuelt, hvilket gik ud over effektiviteten og ikke gav nogen konstant svejsekvalitet. Vi vil levere produkter af høj kvalitet. Brugen af svejserobotter spiller en væsentlig rolle både for kvaliteten og kapaciteten. Derfor gik vi intensivt på jagt efter en pålidelig partner på dette område.”

MetalFach%20IMG%203031.jpg


Omfattende testfase
Valk Welding har i det tekniske center i Mosnov CZ udført et antal svejsedemonstrationer og tests på de produkter, som Metal-Fach har leveret. Desuden er offline programmering af et trailerframe-element blevet demonstreret i offline softwaren DTPS. Derudover blev der aflagt flere referencebesøg hos Valk Weldings kunder.
På basis af disse referencebesøg og svejseprøver besluttede Metal-Fach at vælge Van Weldings teknologi og "knowhow". Det varede to år fra det første møde med medarbejdere fra Metal-Fach, til den første ordre på et svejserobotanlæg blev undertegnet. Denne tid var nødvendig for at opbygge det rigtige forhold og gensidig tillid mellem firmaerne. Det satte også Metal-Fach i stand til at lave mere programmeringsvenlige konstruktioner til robotsvejsning.

Easy programming
Forenkling af programmeringen og muligheden for at kunne svejse store rammer i en høj kvalitet, stod øverst på maskinfabrikantens ønskeseddel. En pakke med krav, hvor Valk Welding som europæisk robotintegrator med vidtgående specialisering i svejserobotisering tilbyder perfekte løsninger. Til offline programmering anvender Valk Welding DTPS software; med mere end 750 licenser i Europa, ét af de mest anvendte offline programmeringssystemer for svejserobotter i Europa. DTPS er udviklet
i et nært samarbejde mellem Panasonic og Valk Welding for at automatisere svejseproduktionen på en fleksibel måde.

MetalFach%20IMG%203051.jpg


Svejsesømssøgning
For at opnå en høj svejsekvalitet ved svejsning af store rammer er det vigtigt, at svejserobotten på forhånd kontrollerer toleranceforskellene i arbejdsemnet og om nødvendigt korrigerer svejsesømmens position i svejseprogrammet. Valk Welding bruger hertil svejsesømssøgnings-systemerne Quick Touch (søgning med svejsetråden). Med dette system kontrollere svejserobotten først med svejsetråden langs et antal punkter på svejsefugen og sammenligner de fundne positioner med de programmerede positioner. Eventuelle afvigelser tilpasses af softwaren automatisk i hele eller en del af programmet, således at svejserobotten derefter følger svejsefugen nøjagtigt, og der kan sikres en høj svejsekvalitet.

Første system
Metal-Fach besluttede at anvende et første svejserobotanlæg for at svejse et chassis 2200 x 4200 mm til traktorpåhængsvogne med robot. Med anvendelsen af dette svejserobotanlæg har firmaet kunnet fordoble svejseproduktionen af dette chassis. Takket være denne succes besluttede Metal-Fach at udvide systemet med en endnu en svejserobot for at kunne udnytte systemets muligheder fuldt ud.

De efterfølgende fem svejserobotanlæg
I år installerede Valk Welding endnu en gang fem anlæg til robotiseret svejsning af mindre konstruktioner, halvfabrikata, elementer, store konstruktioner og til mængdeproduktion af kedler til varmeanlæg. Systemet for kedlerne er udstyret med en DropCenter-manipulator med to akser. "Takket være DropCenter-manipulatoren har robotten maksimale adkomstforhold på alle positioner i arbejdsemnerne.”

Offline programmering
Hr. Rymaszewski: "Vi bruger nu offline programmeringssoftwaren DTPS rigtig meget. Denne 3D-software har forenklet programmørernes arbejde betragteligt. DTPS bliver også brugt til at tilpasse programmer, der er programmeret online med Teach Pendant.

Ikke uden vores "super crew"
Production Manager Hr. Rymaszewski: "Implementeringen af svejserobotteknologien er ikke kun et spørgsmål om at investere i hardware og software og om forandringer i logistikken eller konstruktionen. Et meget vigtigt element i denne opgave er at skabe det rigtige team af personer, hvis viden, gensidige forståelse og især beslutsomhed er medbestemmende for succesen. Uden vores "super crew" ville den hurtige implementering af robotsvejsning og serieproduktion ikke være lykkedes. Investeringen i robotsystemer var meget stor, men vi forventer, at den vil have tjene sig ind på 3,5 til 5 år. Vi må ikke glemme, at takket være automatiseringen er også arbejdsforholdene for medarbejderne blevet betragteligt forbedret, ligesom det er et meget stort teknologisk spring, ikke alene på området svejsning, men også i andre dele af produktionen. "
www.metalfach.com.pl

MetalFach%20IMG%202977.jpg

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt