karl hugo

Efter et mangeårigt intensivt samarbejde og mange forsøg er det lykkedes KARL HUGO AG Maschinenbau og Valk Welding at udvikle en robotiseret løsning til svejsning af trykbeholdere i rustfrit stål.

Efter et mangeårigt intensivt samarbejde og mange forsøg er det lykkedes KARL HUGO AG Maschinenbau og Valk Welding at udvikle en robotiseret løsning til svejsning af trykbeholdere i rustfrit stål. I betragtning af den store kompleksitet, yderst små tolerancer og de strenge krav, der stilles til svejsesømmenes tæthed, anses anvendelsen af sådanne produkter for at være et fremskridt i denne branche. I begyndelsen betragtedes de små antal også som en negativ parameter, men også til det havde Valk Welding en løsning. Efter at være skiftet til et robotiseret svejseanlæg leverer maskinfabrikanten sine trykbeholdere nu i en højere kvalitet og med markant kortere cyklustider.

Svejsning af sådanne trykbeholdere (autok­laver), som anvendes til sterilisering på bl.a. hospitaler, er arbejdsintensivt og kræver, at svejsesømmene er absolut tætte. Direktør Bernd Hugo: “Med disse steriliseringssystemer ønsker vi at sætte en ny standard for kvalit­eten på markedet. Men vi blev til stadighed konfronteret med den manuelle svejseproces´ begrænsninger. Kun ved hjælp af robotiseret svejsning er det muligt at finjustere svejsepro­cessen i en sådan grad, at man kan realisere den bedste kvalitet og man samtidig er i stand til at opretholde dette kvalitetsniveau. De fleste svejserobotintegratorer sælger maski­ner, mens Valk Welding sælger løsninger med succesgaranti.”

Løsning kræver systemleverandør, som forstår kundens behov

I 2009 stiftede KARL HUGO AG bekendtskab med Valk Welding. Siden da er der ført mange samtaler og der fulgte et intensivt samarbe­jde, som i sidste ende har ført til et vellykket projekt. Bernd Hugo: “En sådan kompleks auto­matiseringsopgave kræver en robotleverandør, som ikke kun kan levere svejserobotter, men også en komplet systemløsning. Vores erfaring med Valk Welding har vist, at det er en fleksibel virksomhed med den nødvendige ekspertise inden for lysbuesvejsning. Endvidere var selve projektet også en udfordring for dem."

Skift til robotsvejsning

Foruden spåntagning er svejsning én af KARL HUGO AGs kernekompetencer. Maskinfabri­kanten har selv indrettet en særskilt produk­tionshal til dette formål. På markedet skiller KARL HUGO AG sig ud takket være præcisi­onsspåntagning af store arbejdsemner på op til 20 ton og vakuumtæt svejsning af større arbejdsemner til tryk- og vakuumbeholdere, bl.a. til markedssegmenter som energi, sund­hedsvæsen, kemi og ‘raw materials’.

Bernd Hugo: “Det nye svejserobotanlæg er en stor lettelse for medarbejderne, især med hen­blik på i det daglige arbejde at nå produktions­volumenet. Overgangen fra svejsebrænder til teach-pendant er for fagmanden et interes­sant og lærerigt skridt, lige som tidligere ved overgangen fra traditionel spåntagning til CNC-spåntagning.”

Blive fortrolig med processen

Med en lejet svejserobot kunne svejserne hos KARL HUGO AG trinvis stifte bekendtskab med robotsvejsning. Dermed kunne også de første prototyper af trykbeholderne svejses og testes internt. Testfasen er vigtigt, da de svejsesømme skal være i overensstemmelse med kravene i DIN EN ISO 5817 B. Slutproduktet må derfor først leveres, når det er blevet kontrolleret i henhold til ‘Trykudstyrsdirektivet 97/23/EF, Modul H,H1’ på vores egen kvalitetskontrolaf­deling. I testfasen blev alle resultater drøftet med Valk Welding, således at også leverandø­ren er inddraget i udviklingen. I slutning af 2011 blev ordren til bygning og levering af det definitive svejserobotanlæg afgivet.

Svejserobotanlæg med bane på 8 m længde

Svejserobotanlægget skal være egnet til fær­digsvejsning af trykbeholder med en længde fra 1,3 m til 12 m. Derfor er Panasonic TA 1800 svejserobotten hængt op på en 5 m højt flyt­bart tårn med udligger, som kan flyttes over en bane på 8 m længde.

Inden leveringen i 2012 har tre svejsere været på programmeringskursus hos Valk Welding i Alblasserdam. Bernd Hugo: “I de første seks måneder har vi investeret meget tid i at blive fortrolige med såvel det nye anlæg, proces­sen og programmeringen. Nu kører vi fuld produktion og kan vi svejse kvalitetstrykbehol­dere med dobbelte vægge i serieproduktion. Foruden en voldsom besparelse på svejsetiden har vi også kunnet reducere den forhåndsfasts­atte tid til et minimum."

Parat til yderligere vækst

For tiden leverer KARL HUGO AG én trykbe­holder om ugen, men fabrikanten forventer, at dette antal vil stige betydeligt i fremtiden. Bernd Hugo: “Dermed har vi skabt kapaciteten og har anticiperet den vækst, vi forventer. De­rudover vil vi fremover også færdigsvejse andre produkter i små serier ved hjælp af robots­vejsningsanlægget. Takket være svejserobot­ten har vi nu evnen til at konkurrere med nye markeder.”

www.karlhugo.com

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt