bromedo

Stadig flere kunder kræver som standard den kvalitet, som opnås ved hjælp af robotsvejsning

Stadig flere kunder kræver som standard den kvalitet, som opnås ved hjælp af robotsvejsning. Ifølge Menno Brok fra den metalforarbejdende virksomhed Bromedo Metaal accepterer kunder i stadig mindre grad kvaliteten af manuelt svejsearbejde, når de engang har stiftet bekendtskab med den kvalitet, der opnås ved hjælp af robotsvejsning. Spørgsmålet om, ved hvilken seriestørrelse svejserobotten anvendes, er derfor af mindre vigtighed. Derfor blev Bromedo hurtigt konfronteret med kapacitetsproblemer på deres svejserobotanlæg. “Men vi havde ikke tilstrækkelig plads til en anden svejserobot på en H-ramme.” Derfor byggede Valk Welding en kompakt svejserobotcelle på 2 x 2 m til Bromedo. “Denne celle bruges for tiden kun til små produkter. Den er et perfekt supplement til den større celle.”

Bromedo har i de seneste år næsten ikke haft grund til at klage over et fald i omsætningen. Menno Brok: “Der er en masse virksomheder, som er gået fallit på grund af krisen. Derfor skal ordregivere søge en anden underleverandør. Desuden profiterer vi af det gode navn, vi har opbygget i løbet af de sidste 22 år, og vi leverer med Esmono lyddæmpningskabiner et eget produkt. På nuværende tidspunkt har vi 29 medarbejdere og er en finansiel solid virksomhed med en stabil omsætningsstigning.” Sidste år overtog brødrene Menno og Jeroen Brok virksomheden efter deres far.

Beholde ordrer takket være Svejserobotten

Anvendelsen af robotsvejsning er for Bromedo blevet til et godt middel til at binde kunder til sig. “Uden svejserobotten ville vi nu have tabt en stor del af vores ordrer. Med overgangen fra manuel svejsning til robotsvejsning kunne vi lade fordelene ved automatisering komme kunderne til gode i form af konkurrencedygtigere priser. Men kunden forventer ikke kun konkurrencedygtige priser, men netop også en konstant og høj kvalitet. Ved aftaler om levering på anfordring skal hver batch, uanset hvor lille, leveres i samme svejsekvalitet. Denne garanti kan man give kunden, såfremt man arbejder med en svejserobot, men det er ikke muligt, hvis man svejser manuelt. På mere komplekse rammer er der så mange svejsesømme, at risikoen for at glemme én, er stor ved manuel svejsning. Derfor er risikoen for reklamationer større end hvis disse rammer rammer svejses ved hjælp af en svejserobot, og samtidig kan man være 100 % sikker på, at alle svejsesømme er blevet svejset. Leveringer uden reklamationer medfører kundetilfredshed og mere udbytte. Udbyttet er altså ikke kun udtryk for udnyttelsesgraden og omkostningsbesparelser, men først og fremmest også udtryk for den konstante kvalitet og en høj gentagelsesnøjagtighed. Dobbelt fordel altså”, forklarer Menno Brok.

Kompakt robotsvejsecelle

Den celle, som Valk Welding har bygget for Bromedo, er med en størrelse på 2 x 2 meter meget kompakt. Menno Brok “Pladsmangel var for os grunden til at søge en lille celle. Desuden er det eksisterende svejserobotanlæg med to arbejdsstationer på 3 meter ofte for stort for små produkter. Den lille celle er udstyret med en Panasonic TA-1400 svejserobot og én arbejdsstation med et opspændingsbord på 1,5 m, som positioneres trinløst ved hjælp af en PanaDice-manipulator. “Takket være manipulatoren er vi ikke længere begrænset af svejserobottens rækkevidde. Derudover blev cellen leveret med en hurtigport på forsiden. Fordelen ved et komplet og integreret system er, at man senere altid kan udvide systemet med en anden arbejdsstation på den anden side og foruden MIG-svejsning også kan anvende TIG-svejsning. Det gør vi allerede i den større celle, som Valk Welding leverede i 2009. Men denne kompakte celle bruger vi kun til MIG-svejsning af stålprodukter.

Anmodning om oplysninger.
“Accepterer kunder i stadig mindre grad kvaliteten af manuelt svejsearbejde, når de engang har stiftet bekendtskab med den kvalitet, der opnås ved hjælp af robotsvejsning.”

Menno Brok
direktør Bromedo

Tilbage til oversigt