vdl

Til VDL-gruppen har Valk Welding for nylig leveret en installation til kombineret lysbue-/boltesvejsning.

Til VDL-gruppen har Valk Welding for nylig leveret en installation til kombineret lysbue-/boltesvejsning. Installationen anvendes til svejsning af produkter til automobilindustrien. Produkterne til denne sektor skal leveres 100 % uden fejl. Placeringen af komponenter ved hjælp af boltesvejsningsmetoden skal derfor altid udføres fuldautomatisk. For at kunne være 100 % sikker på, at boltene faktisk er blevet anbragt, påsvejses boltene produktet ved hjælp af robotten.

Panasonic lysbuesvejserobotten er udstyret med et skifteredskab af type Schunk for fuldautomatisk med én robot at kunne udføre både lysbue- og boltesvejsningsarbejde. Dermed skifter robotten fuldautomatisk mellem en standard lysbuebrænder og et boltesvejsningshoved fra Thomas Welding. Boltesvejsningshovedet er udstyret med fuldautomatisk tilførsel af boltene og hovedet positionerer boltene i hovedet. Anvendelsen af denne specielle kombination er resultatet af et årelangt og frugtbart samarbejde mellem VDL-gruppen og Valk Welding, som har resulteret i en høj grad af automatisering af flere svejseprocesser. Installationen er i mellemtiden den 7. lysbuesvejserobot, som Valk Welding har installeret hos VDL-gruppen.

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt