Joskin

Joskin, producent af køretøjer til spredning af gødnings og transportsystemer til landbruget, har i de sidste to år investeret meget i kapacitetsudvidelse og fornyelse af sin svejseafdeling.

Joskin, producent af køretøjer til spredning af gødnings og transportsystemer til landbruget, har i de sidste to år investeret meget i kapacitetsudvidelse og fornyelse af sin svejseafdeling. På produktionsstedet i Soumagne i nærheden af Luik, Belgien, er der nu taget seks svejserobotsystemer i brug og de næste er på vej. Ved hjælp af disse svejserobotsystemer øger Joskin ikke blot produktiviteten betydeligt, men dermed opnår virksomheden frem for alt en højere og konstant kvalitet. I den forbindelse valgte Joskin den nyeste svejserobotteknologi i form af Panasonic TAWERS svejserobotter og offline programmeringssystemet DTPS G2.

Med over 650 medarbejdere og filialer i Belgien, Frankrig og Polen er Joskin på nuværende tidspunkt blandt Europas største producenter af landbrugskøretøjer. Takket være nogle succesfulde produkter, som Joskin producerer alle delene internt for, er virksomhedsvæksten gået fremad med syvmileskridt. Siden etableringen af produktionssteder i Frankrig og Polen medio 2000, er omsætningen blevet tredoblet.

I begyndelsen var man træt af robotter

Det er logisk, at en virksomhed i en sådan størrelsesorden har anvendt svejserobotter allerede i en tidlig fase. Alligevel er det aldrig lykkedes Joskin at opnå det ønskede resultat ved hjælp af svejserobotter. Produktionschef Didier Joskin forklarer årsagerne til det: “Operatøren brugte mere tid på programmering og optimering af robotterne end på selve produktionen. Desuden havde vi mange problemer med kalibrering og det lykkedes ikke at få svejset nogle produkter tilfredsstillende. Derfor trak cyklustiderne længere ud end vi havde regnet med og i sidste ende resulterede det i en dårlig produktivitet. Ikke så længe siden var vi egentlig temmelig trætte af svejserobotter. Vi har stillet os selv spørgsmålet, om det ikke var bedre i vores filialer i Belgien og Polen at skifte tilbage til manuel svejsning.”

Valk Welding var overbevisende

Med den sædvanlige skepsis bad Joskin I sommeren 2006 nogle leverandører om at udarbejde et forslag, der tog hensyn til Joskins vigtigste ønske om at øge produktiviteten, kvaliteten og fleksibiliteten ved anvendelse af svejserobotter. Didier Joskin: “Vi har givet dem en hydraulisk cylinder med som testobjekt. Det er det produkt, vi havde mest problemer med. På grund af en god forberedelse leverede Valk Welding et perfekt produkt og de kunne overbevise os både på teknisk niveau og virksomhedsniveau med faciliteterne i Alblasserdam. Desuden har de to virksomheder flere berøringsflader end man ved første blik kunne tænke: en stærk familiekarakter med entusiastiske medarbejdere, en position som markedsleder med et teknisk fremstående produkt og en stærk vækst kombineret med sunde fremtidsperspektiver. Derefter besluttede vi at tage et nyt system fra Valk Welding i brug som et pilotprojekt. Derefter forløb alting meget hurtigt. Kvaliteten var perfekt, produktionshastigheden var 25 % til 50 % højere, vi havde ingen driftsforstyrrelser og i sidste ende viste det sig, at installationstiden var mange gange kortere end sædvanlig. Dengang besluttede vi at udskifte alle eksisterende svejserobotter (i alt 6).”

Hydrauliske cylindre

Netop den robotiserede svejsning af hydrauliske cylindre forårsagede de fleste problemer hos Joskin. For Joskin var succesen af dette produkt af afgørende betydning ved valget mellem at fortsætte med robotsvejsning eller ej. Peter Pittomvils, teknisk rådgiver hos Valk Welding, siger: “Joskin fremstiller alle hydrauliske cylindre til sine køretøjer internt. Når man ser på den store variation af Joskins produktantal, danner man sig også et indtryk af antallene. I så tilfælde giver robotsvejsning et godt resultat. Problemet havde især at gøre med svejsning af niplen på cylinderen. På grund af den store varmeophobning på en lille overflade realiseres ikke den påkrævede runding af cylinderen. Takket være vores knowhow og anvendelsen af den nye SP-MAG svejseproces lykkedes det os at opnå denne dette mål.”

Standardsystemer til delmontager

Af de syv svejserobotkabiner, som Valk Welding har leveret til Joskin, er de første fire baserede på et H- rammekoncept med to opspændingstavler, manipulator og hurtigporte. Med denne relativ enkelte opsætning svejser Joskin hovedsagelig små dele og delmontager. Den femte kabine er udstyret med en robot på en længdeføring, således at en svejserobot kan betjene flere opspændingstavler. Med denne opsætning lykkes det at realisere en lang tilkoblingstid af svejserobotten. Arbejdsemnerne bliver opspændt og taget ud, mens robotten svejser på en anden station. For nylig blev der tilføjet to yderligere standardkabiner. Didier Joskin: “Ved at anvende disse syv kabiner er det lykkedes os at fremstille flere produkter med et skift mindre og fuldstændigt at integrere alt svejsearbejde. Desuden har vi således en garanteret ekstrakapacitet for fremtiden.” 

Den nyeste generation af svejserobotter

Til de nye svejserobotkabiner har Valk Welding brugt den nyeste generation af TAWERS svejserobotter fra Panasonic. I denne robot, der er specielt udviklet til lysbuesvejsning, er svejsemaskinen og robotten integreret i én styring. På grund af de meget høje kommunikationshastigheder, der opnås dermed, regnes TAWERS til markedets mest avancerede og hurtigste svejserobotter. Didier Joskin: “TAWERS svejserobotten er et typisk japansk kvalitetsprodukt, der hele tiden er blevet videreudviklet, og det udmærker sig ved en høj driftssikkerhed og brugervenlig programmering. Energikilden er unik og muliggør et stort antal softwarestyrede funktioner, herunder en stænkfri svejseproces og integreret registrering af svejsedata. For os er kollisionsdetektoren af afgørende betydning. Ved en kollision skifter svejserobotten til soft-servo, hvorved robotarmen så at sige bliver slap, så hverken brænderen eller robotarmen kan blive beskadiget. Derfor er genkalibrering ikke længere nødvendigt.”

Offline-programmering

Offline-programmeringen yder et vigtigt bidrag til den produktivitetsgevinst, som realiseres med TAWERS svejserobotterne. Herved har Valk Welding allerede i ti år med succes anvendt DTPS G2, et programmerings- og simulationssystem, som Valk Welding har været med til at udvikle. Dermed kan robotoperatøren planlægge hele svejseproduktionen og kan han forberede sine svejseprogrammer uden om produktionen. Dette resulterer ikke blot i en længere tilkoblingstid af svejserobotterne, men giver også mulighed for en høj grad af fleksibilitet. Serieproduktionernes størrelse er derfor ikke længere afgørende for en rentabel anvendelse af svejserobotter.

Partner der leverer komplette løsninger

Joskin var klar over, at fremragende kvalitet og en velfungerende trådfremføring er væsentlige til at realisere en maksimal produktion. Derfor har Joskin uden forbindende udført tests med Valk Weldings massive svejsetråd i Ecotromler. Til Joskins store forbavselse var foruden slutresultatet uden sprøjter også den velfungerende trådfremføring med denne svejsetråd et bemærkelsesværdigt faktum. Pris- og produktionstekniske fordele var for Joskin gode grunde til at lade alle robotter arbejde med svejsetråd fra Valk Welding. Oven i købet har Joskin med Valk Welding som “Total Solution Partner” kun ét kontaktled. Foruden svejsetråden har Joskin nu også taget Panasonic svejsemaskiner og tilhørende consumables til svejsning i brug.

Færdigsvejsning af komplet tipvogn

Nu hvor Joskin forstår at værdsætte robotsvejsning, er skridtet taget mod færdigsvejsning af større arbejdsemner. Med den næste svejsekabine, som i mellemtiden er opbygget hos Valk Welding i Alblasserdam, starter Joskin med at færdigsvejse komplette kasser til sine tipvogne. Didier Joskin: “Både den påkrævede teknik og den interne logistik er til stede. Konstruktionen af passende skabeloner er dog stadig et problem. Ved hjælp af den nye svejserobotkabine vil vi færdigsvejse 6 tipvogne/dag i 1,5 skifteholdsarbejde.”

 

Finanskrisen tilbyder nye muligheder

Ved at anvende de nye svejserobotkabiner er det lykkedes Joskin at øge produktionen betydeligt uden at ansætte ekstra personale. Didier Joskin: “Jeg skal dog indrømme, at det er vanskeligt at finde ekstra personale i vores område. På grund af den høje produktionshastighed har vi kunnet reducere leveringstiderne. Nu hvor ordreindgangen er reduceret på grund af finanskrisen, er der mere tid til produktionen og organisationen. Det er første gang i lang tid, at vi har tid til at koncentrere os om nye markeder. På nuværende tidspunkt afsættes vores produkter i over 30 lande og vi udvider vores netværk til Østeuropa, mens vi gennem intensiv marketing også ønsker at ekspandere i de lande, hvor vi allerede har været aktive i længere tid.

 

Fortsætte med at investere i svejserobotteknologi

Didier Joskin: “Til trods for det lavere økonomiske aktivitetsniveau er vores forventninger positive. Vi vil gerne fortsætte med at investere i svejserobotisering for at kunne holde trit med den forventede omsætningsstigning.

Inden længe leverer vi vores 24.000ste tank og den 7.000ste tipvogn.

www.joskin.com

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt