hovuma

Hovuma Magazijnstellingen B.V., en hollandsk produktionsvirksomhed, der fremstiller lagerreoler, satte et nyt Valk Welding-robotsvejsesystem i drift sidste år.

Hovuma Magazijnstellingen B.V., en hollandsk produktionsvirksomhed, der fremstiller lagerreoler, satte et nyt Valk Welding-robotsvejsesystem i drift sidste år. ”Købet af en ny celle med to Panasonic TAWERS-svejserobotter passer perfekt til vores bestræbelser på at opnå maksimal sikkerhed i de lagersystemer, vi producerer”, forklarer direktør Piet Sanders. Inden investeringen blev der foretaget en 
grundig undersøgelse, der blev gennemført drøftelser med flere robotleverandører, og der blev foretaget konsekvensberegninger. De vigtigste betingelser for investeringen var fleksibilitet, fordobling af produktionen, ensartet svejsekvalitet og en reduktion af kostprisen.

Robotsvejsesystemet
Den 28 meter lange robotsvejseinstallation består af 2 Panasonic TAWERS TA1900WGsvejserobotter på en skinne, som betjener 6 svejsestationer uafhængigt af hinanden. Piet Sanders: "For at kunne bruge svejsecellen så fleksibelt som muligt er den placeret på skillelinjen mellem 2 produktionshaller. Der kan svejses på bjælker med en maksimal længde på 4 meter på den ene side, mens
der kan svejses på to opretstående bjælker eller tværstivere på maksimalt 11 meter den anden side. "Da vi leverer specialfremstillinger og er ordrestyret, er fleksibilitet af afgørende betydning for vores produktionsproces. Vores liste over krav var derfor klar: Der skulle sikres ensartet svejsekvalitet af hensyn til reolernes sikkerhed, som vi tager meget alvorligt. Den fleksibilitet, som manuel svejsning gav os, skulle bevares med robotterne. Det var desuden en betingelse, at produktionskapaciteten mindst skulle fordobles, og samtidigt skulle kostprisen reduceres".

Et klart valg til fordel for Panasonic
Hovuma har allerede brugt Panasonicsvejserobotter til svejsning af enkeltstående komponenter siden 1988. "Der er forskellige grunde til, at vi nu har valgt Valk Weldings Panasonic-svejserobotter til svejsning af bjælker og tværstivere", siger Piet Sanders. "Panasonic specialiserer sig i svejseudstyr og tilbyder et komplet system, der omfatter robotten, svejseudstyret, trådfødning og programmering. Alt er integreret i ét system, hvilket forhindrer kommunikationsproblemer".

Sikkerhed og holdbarhed
Hovuma er kendt for sikkerhed og holdbarhed på markedet for lagerreoler. Piet Sanders: "Vi er en af de få virksomheder, der leverer svejsede reoler, der adskiller sig fra konkurrenterne på grund af sikkerheden. Hvor følgeskader på konkurrenternes lagerreoler som følge af påkørsel med gaffeltrucks er over 10 %, er det for Hovumas lagerreoler mindre end 1 % af indkøbsprisen. Skader som følge af påkørsel med gaffeltruck undervurderes ofte meget. Lagerreoler kan beskadiges alvorligt ved disse påkørsler, og det kan være kritisk, hvis reolen er fuldt læsset. Svejsede lagerreoler minimerer risikoen for kollaps". "Den store holdbarhed sikrer også, at disse reoler let kan holde i mindst 30 år. Der er desuden et godt marked for brugte Hovumalagerreoler. Den ekstra omkostning ved vores lagerreoler tjener sig let ind igen", siger Piet Sanders.

Indhentningsindsats
Inden Sanders overtog virksomheden ved en ledelsesovertagelse, var der ikke blevet investeret i virksomheden i 13 år. Midt i 2005 startede Sanders en indhentningsindsats med købet af et super moderne pulverbelægningsanlæg. Den næste store investering var at robotisere produktionsprocessen. "vi havde i virkeligheden ikke noget valg", siger Ger Zetsen. "Det er umuligt at finde
kvalificerede svejsere for tiden, og spidsbelastninger i ordrestrømmen gør det meget svært at engagere kvalificerede medarbejdere med kort varsel. Vi var også tvunget til at vælge yderligere robotisering med den mere hyppige forekomst af gentaget arbejde, som f.eks. når omkring 20 000 bjælker skal svejses, kombineret med behovet for at producere billigere. Alt kører til vores fuldkomne tilfredshed i øjeblikket. Vores forventninger er blevet indfriet, fleksibiliteten er sikret, cyklustiderne overholdes og produktionen er 100 % hurtigere. Hvor vi tidligere havde 4 svejsere i arbejde, kan hele robotsvejseanlægget betjenes af to medarbejdere. Det eneste svage led i kæden er håndteringen af bjælkerne. Men alting er meget hurtigere nu end med manuel svejsning. Der er ingen tvivl om, at der kommer mere automation i fremtiden". 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt