CIEB_0096

I år modtog den tjekkiske producent af førersæder til fragt¬vogne CIEB prisen Čekia stability award.

Denne prestigefyldte pris, som tildeles solide og pålidelige leverandører, er kun forbeholdt et lille antal entreprenører i Republikken Tjekkiet. Ifølge George Mikala, CEO for CIEB, har rammernes konstante svejsekvalitet ydet et markant bidrag til det. Virksomheden tog det første svejserobotsystem fra Valk Welding i brug i 2006. I mellemtiden står der allerede fire svejserobotsyste­mer hos CIEB. Foruden at producere med en konstant svej­sekvalitet kunne virksomheden øge produktionen betydeligt takket være svejseautomatiseringen. På årsbasis forlader der 120.000 til 140.000 rammer fabrikken i Brandys i Tjekkiet. Foruden passager- og førersæder producerer CIEB også di­verse dele til sæder og øvrige komponenter til bilindustrien.

Den fjerde svejserobot, som Valk Welding leverede i år, er af samme type som den, der leveredes i december 2012. Begge er udstyret med en Panasonic TA800WG3 svejserobot. "Disse svejserobotanlæg er konfigureret til svejsning af rammer til passagersæders ryglæn. Vi var nødt til at installere den fjerde arbejdsstation for at kunne sikre stigningen i produktionen, "siger George Mikala, CEO for CIEB.

Fortsat samarbejde med Valk Welding

Som det også er tilfældet hos mange andre kunder, er investeringen i et svejserobot­anlæg ofte begyndelsen af et langvarigt samarbejde. Det gælder også samarbejdet med CIEB, som tog de første skridt hen imod svejserobotisering i 2006. De første 2 svejse­robotceller på en H-rammekonstruktion og Panasonic VR006 L-svejserobotter førte ikke kun til en bedre svejsekvalitet, men også til en stor og effektiv produktionsstigning. Desuden eliminerer robotsvejsningen men­neskelige fejl.

300 % hurtigere

CEO George Mikala siger: "Over halvdelen af hele svejseproduktionen foregår nu ved hjælp af svejserobotterne. Svejserobotter fra Valk Welding er cirka 300 % hurtigere end manuel svejsning. En svejserobot, som bruges i skifteholdsar­bejde med tre skift, producerer den samme mængde som ni kvalificerede svejsere. P.t. producerer virksomheden 8 til 15 sæt sæde­rammer pr. dag til 2000 til 3000 busser pr. år, som svarer til ca. 120.000 til 140.000 ram­mer pr. år. CIEB leverer rammerne til store producenter såsom IVECO, SOR, TATRA, LIAZ, AUTOSAN, SKODA, SAAB, OPEL m.m.

Sæder til de Olympiske Lege og Dakar Rally

Takket være den høje kvalitet fik CIEB ordren til at levere sæderne til det tjekkiske hold, der deltog Paris-Dakar rallyet. Også atle­terne, der deltog i de olympiske lege i Sochi og de paralympiske lege, blev transporteret i busser, som var udstyret med sæder fra Brandys. Busserne anvendes nu til bytrans­port i Moskva og St. Petersborg. "Også alle lokomotiver i metroen i Moskva er udstyret med førersædet fra vores fabrik og det er vi stolte af," siger George Mikala. Succes på markederne og et stigende produktionsvolumen rejser spørgsmålet om at videreudvikle virksomheden og dens produktionssystemer. Derfor vil svejserobot­ter sikkert fortsat finde anvendelse hos CIEB i den nærmeste fremtid. www.cieb.cz

Anmodning om oplysninger.
“Svejserobotter fra Valk Welding er cirka 300 % hurtigere end manuel svejsning.”

George Mikala
CEO

Tilbage til oversigt