Faymonville_1530

Efter at have svejset underenheder på robotter i mange år har Faymonville, som producerer trailere og specialvogne, har nu bestilt et stor svejserobotanlæg til at svejse komplette chassiser.

Dette har gjort det muligt for virksomheden at forbedre effektiviteten af sin produktion af små svejseserier markant for at opretholde sin konkurrenceevne i Belgien og styrke sin position i Europa. Faymonville beskæftiger 760 personer fordelt på fem lokaliteter i Belgien, Luxembourg, Polen og Rusland og producerer over 2.000 enheder om året. Virksomheden har specialiseret sig i specialfremstillede anhængere til særtransport, som konstrueres med store variationer. CombiMax er den nyeste koncept: Et specialvognssystem til tung transport, der består af standardiserede moduler. Faymonville tilbyder således et specialvognssystem, der kan samles fleksibelt efter kundens behov. Sammen med universalkoblingen er dette koncept unikt og revolutionerende inden for transportverdenen.


Designet til svejserobotteknologi
Yves Faymonville, driftslede og medejer: ”Svejsning er en afgørende del af vores produktion. Det er derfor, vi har brugt Valk Weldings robotter i 20 år til svejseproduktion af "mindre" komponenter op til 1500 kg. Indførelsen af COMBIMAX gav anledning til tanken om at bruge robotten til at svejse komplette samlinger. Hvert modul er derfor udformet til at blive svejset med robot". COMBIMAX-modulerne bliver i øjeblikket stadig svejset i hånde, men siden markedslanceringen, har vi arbejdet på konceptet med et nyt svejserobotanlæg.

8,5 x 27 meter svejserobotanlæg
Valk Welding har i sidste ende bygget et svejserobotanlæg bestående af flere stationer, således at robotten også kan svejse underenheder i forbindelse med chassisændringer. Det overordnede anlæg måler ca. 8,5 x 27 m. med CE-beskyttelse. Det store og tunge chassis positioneres med to synkront drevne manipulatorer der er i stand til at positionere op til 10.000 kg med en maksimal chassislængde på 12 meter. To svejserobotter er monteret på en portalkrankonstruktion baseret på XYZ-konceptet, således alle svejsepositioner er optimalt tilgængelige. I betragtning af den tunge transport på offentlig vej har svejsekvaliteten afgørende betydning for Faymonville. Derfor anvendes der også en svejseproces med "dyb penetrering", der leveres som standard med Panasonics WGH-robotter. Denne garanterer en meget dyb fusion, således at svejsesømklargøringen også kan tilpasses på en sådan måde, at svejseomkostninger nedbringes markant. En perfekt svejseposition er af afgørende betydning her, hvilket er grunden til der er valgt et system med i alt 22 frihedsgrader.

Programmering
Offline-programmering var nødvendigt på grund af produktionernes meget små serier og størrelser/lave vægt. Dette var også en af de afgørende grunde til, at dette projekt blev udført sammen med Valk Welding. Både softwarens brugervenlighed og Valk Weldings knowhow er af stor betydning. DTPS-softwaren er den røde tråd, der løber gennem den igangværende udvikling i retning mod større fleksibilitet.

Tyk plade
De tunge konstruktioner kræver både intelligente søgealgoritmer for at holde sig inden for produktets tolerancer samt svejsninger i flere lag i stort set alle tilfælde. Traditionel programmering ville kræve enorme mængder tid. Panasonic tilbyder ”Thick Plate Software Solutions” der er udviklet særlit til anvendelsesformål som disse. Faymonville bruger denne software til at programmere et nyt produkt hver dag og er nogle af de bedste til at udnytte mulighederne i denne unikke software.

Fastholdelse af konkurrenceevnen
Svejserobotanlægget er installeret på den belgiske virksomhed. Yves Faymonville: ”De høje lønomkostninger gøre Büllingen til vores dyreste produktionslokalitet. Den bedste måde at forbedre denne situation var ved at forbedre svejserobotanlægget. Vi har været i stand til i høj grad at reducere gennemløbstid og leveringstider og har også opnået omkostningsbesparelser. Valk Welding har gjort dette for os fra design til implementering, og leverer også efterssalgssupport."

I hele Europa
Faymonvilles anhængere sælges over hele verden via et forhandlernetværk. Faymonville har selv et forretningssted i Rusland. Yves Faymonville: Vi planlægger at samle en bestemt type af specialvogne der og fremstille de nødvendige delkomponenter her".
www.faymonville.com

Faymonville%201527%20.jpg

Faymonville%20oplegger.jpg

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt