Aebi schmidt

Aebi Schmidt, markedsleder inden for afisning af veje, har med investeringen i et svejserobotanlæg fra Valk Welding taget et stort skridt frem i automatiseringen ved produktionen af saltspredere.

Den hollandske filial i Holten, Holland, har taget dette skridt, efter at man tog beslutningen om at tage produktionen i egne hænder igen. Det nye anlæg, der omfatter fire arbejdsstationer, som betjenes af to svejserobottere, er bygget til en årskapacitet på to til tre tusinde saltspredere. Valk Welding leverede hele anlægget som et nøglefærdigt projekt, inklusive robotprogrammer til de første produkter, DTPS offline-programmeringssoftware for at sikre maksimal fleksibilitet ved programmering, oplæring af programmører og operatører, trådfremføringssystemer til de to robotsystemer samt Valk Welding svejsetråd, der garanterer konstant svejsning.

I en af Aebi Schmidts store produktionshaller i Holten understreger svejserobotanlægget på 32 meters længde ved første blik high-tech udstrålingen af fabrikanten af saltspredere, Schmidt fejemaskiner og multifunktionelle køretøjer. Saltsprederne med deres stramme og moderne design, bæredygtige udførelse og innovative teknologi regnes til markedets topprodukter. I den hollandske filial, hvor der bygges saltsprederne til det europæiske marked, fandt indtil for nylig kun montagen sted, og svejsningen blev bortliciteret til underleverandører. Virksomhedens overtagelse af den schweiziske virksomhed Aebi i 2008 medførte en ny strategi med drastiske forandringer i produktionen og montagen. Kun pladedelene leveres stadig af eksterne leverandører. Montage og coating udføres fremover internt i virksomheden.

Svejseautomatisering er en nødvendighed

Lige ved begyndelsen blev produktionsledelsen i Holten konfronteret med det problem, at der er mangel på faglærte svejsere. Foruden investeringen i et pulvercoatingsanlæg fik svejseautomatisering den største prioritet. Indkøbschef Harald Bloemers: “I den forbindelse har vi talt med fem potentielle leverandører, hvoraf umiddelbart to ikke kom i betragtning, fordi de ikke kunne imødekomme vores krav og ønsker. Foruden vurderingen af prøvesvejsningerne, serviceorganisationen, antallet af leverede svejserobotsystemer, fokuserede vi først og fremmest på det, robotintegratorerne kunne tilbyde os inden for programmering. Desuden skal den nye leverandør være en partner, som man kommer godt ud af det med hinanden. Demonstrationen hos Valk Welding forløb hurtigere end hos de andre og vi havde med det samme mere tillid til Valk Weldings offline-programmering.

Svejserobotter på 2 skinner på 16 m

Valk Welding har bygget et dobbelt anlæg bestående af ophængte svejserobotter på en skinne på 16 meters længde, som hver betjener to arbejdsstationer på 7,5 m. Mens der færdigsvejses en komplet chassis på den ene station, opspændes det næste chassis på stationen ved siden af. På denne måde kan svejserobotterne anvendes næsten uden afbrydelse. På grund af den dobbelte udførelse er kapaciteten stor nok til at realisere årsproduktionen uden skifteholdsarbejde. I højsæsonen produceres der mellem 15 og 20 chassiser hver dag.

Offline-programmering

Den nøglefærdige levering omfattede også programmering af meget voluminøse dele, som f.eks. nogle chassiser til saltspredere, således at Aebi Schmidt umiddelbart efter ibrugtagningen kunne gå i gang med svejserobotanlægget. I opbygningsfasen hos Valk Welding i Alblasserdam har også to medarbejdere fra Aebi Schmidt allerede deltaget i et operatør- og programmeringskursus. Disse programmører udarbejder nu svejseprogrammerne til de andre komponenter, som virksomheden vil svejse på svejserobotterne. Harald Bloemers: “3D-CAD-dataene fra de enkelte komponenter importeres i DTPS og anbringes i skabelonen, hvorefter svejsebrænderens position, brændervinklen og de korrekte svejseparametre bliver programmeret. Offline-programmeringssoftwaren DTPS har en kort indlæringskurve og vi kan se allerede nu, at programmørerne hurtigt har lært at arbejde med softwaren. På detårlige møde af Userklubben hos Valk Welding kan man udveksle erfaringer og informationer med andre programmører. DTPS er et perfekt værktøj, fordi man kan forberede alting uden for produktionen og kan programmere hver eneste detalje med absolut præcision. De fleste programmer kan anvendes næsten 1-til-1 direkte på svejserobotten. Vi skal selv programmere mellem seks- og syhundrede forskellige programmer i alt, hvoraf i mellemtiden allerede 30 % er færdige.”

Ikke noget behov mere for vikarer

“Med den dobbelte kapacitet kan vi færdigsvejse det ønskede antal produkter med en fast medarbejdergruppe, uden at skulle være nødt til at indsætte ekstra vikarer. Desuden har begge celler tilstrækkelige reserver for at kunne klare en eventuel yderligere vækst. Hvad der er endnu vigtigere er, at vi nu realiserer en konstant svejsekvalitet. Dette er, sammenlignet med manuel svejsning, en stor fordel, især ved større længder”, forklarer Harald Bloemers.

Komplet system fra én leverandør

“Valk Welding har en stor knowhow på svejse- og robotområdet og har ligeledes stor erfaring med offlineprogrammering. Denne kombination var afgørende for os. Derudover er det vigtigt, at Valk Welding også leverer et komplet system. Da vi køber alt hos én leverandør, dvs. også svejsetråden, har vi også kun én kontaktperson, som er ansvarlig for hele leveringsprogrammet.

www.aebi-schmidt.nl

Anmodning om oplysninger.
“Valk Welding har en stor knowhow på svejse- og robotområdet og har ligeledes stor erfaring med offlineprogrammering. Denne kombination var afgørende for os. ”

Harald Bloemers

Tilbage til oversigt