System Trailers 2015_0649 kopie

Gennemløbstid reduceret med 30%

System Trailers Fahrzeugbau GmbH bygger komplette trailere og sæt­tevogne til lastbilproducenter. Virk­somheden arbejder hele tiden på at producere store volumener og et bredt udbud så konkurrencedygtigt som muligt. Den tyske trailerproducent har reduceret sine gennemløbstider med 30 % siden man valgte at installere svejserobotsystemer fra Valk Welding. Men virksomheden har større ambitio­ner. I et samarbejde med Valk Welding ønsker System Trailers at forbedre kva­liteten og reducere omkostningerne yderligere.

Der er skarp konkurrence mellem trailerbyg­gerne. System Trailers i Twist, Tyskland, har nået en markant position som uafhængig pro­ducent af trailere og sættevogne. På fabrikken fremstilles der 60 til 70 trailere om ugen. 70 % af virksomhedens omsætning genereres i ud­landet. Direktør Ralf Saatkamp: "Vores strategi er at muliggøre gunstige betingelser for ind­køb og yderste effektive produktionsproces­ser ved at kombinere efterspørgslen fra flere forskellige lastbilproducenter. Således kan vi tilbyde kunderne en ensartet og høj kvalitet til gunstige priser." System Trailers har tilpasset sin organisation, produktion og datamatisering til et bredt udbud i et produktionsmiljø med store volumener.

Programmer næsten uden korrek­tioner på svejserobotten

System Trailers har allerede anvendt svejsero­botter til at svejse bjælker og chassiskompo­nenter, da man skiftede til et svejserobotsy­stem fra Valk Welding. Ralf Saatkamp: "Da vi fremstiller et stort antal forskellige trailere, er den tid, det tager at omkonfigurere svejsero­botten, en afgørende faktor. Vi ledte efter en partner, som kunne opsætte hele programme­ringssystemet på en fleksibel måde. I denne henseende udmærkede Valk Welding sig ved sit offline-programmeringssystem DTPS. Bortset fra at investere i et svejserobotsystem til svejsning af bjælker, er vi også gået over til offline-programmering. Svejserobotten kan arbejde med programmerne næsten uden at der skal foretages korrektioner. Det første svej­serobotsystem fra Valk Welding og de kreative idéer, som virksomheden anvender for at udnytte svejserobottens muligheder mere ef­fektivt, gjorde et dybt indtryk på os."

Tre identiske svejserobotsystemer

To år senere leverede Valk Welding endnu to af de samme svejserobotsystemer. Alle tre svejserobotsystemer er opsat til at svejse bjælker med en standardlængde på 13,65 m. De sidste to svejserobotter er placeret ved si­den af hinanden i en højre og venstre version. Bjælker, som svejses på den højre svejserobot, stilles automatisk på skrå og transporteres til det andet svejserobotsystem, hvor den anden side kan svejses. Det er blandt andet takket være denne logistiske automatisering, at det er lykkedes System Trailers at reducere gen­nemløbstiden for bjælker med 30 %.

Samarbejde

Ralf Saatkamp: "Vi har en meget effektiv opsætning. Da vi nøjagtigt kan overvåge fremstillingen af et stort antal produkter i en produktionsproces med store volumener, kan vi tilbyde kunderne fordele både med hensyn til omkostninger og kvalitet. Vi har truffet et bevidst valg om ikke at markedsføre vores produkter under eget varemærke. 95 % af alle trailere, som vi fremstiller, er forsynet med kundernes logoer, når de forlader fabrikken. Det sætter os i stand til at fremstille kunde­specifikke produkter under meget gunstige betingelser. Det gør vi fordi vi vil have et tæt samarbejde med kunderne for bedre at kunne opfylde deres behov og ønsker. Dette er grundlaget for vores samarbejde med Valk Welding."

Automatisk programmering

"Vores målsætning er at fortsætte med at øge vores omsætning. For tiden har vi kun én medarbejder, der kun bruger 2 dage om ugen på offline-programmering i DTPS. Men vi vil stadig integrere programmeringen i arbejds­processen i endnu højere grad. Med dette mål for øje har vi nu et tæt samarbejde med Valk Welding for at automatisere programme­ringen af svejserobotterne med APG baseret på CAD-data, som er koblet til ERP. Også på dette område var virksomhedens særskilte egenskaber tydelige. Foruden virksomhedens ekspertise omfatter dette også motivation, innovation og fornøjelsen ved at komme med løsninger."

Svejsesøm overvågningssystem med Arc-Eye lasersensor

Det næste skridt er anvendelsen af svejsesøm fugefølgesystemet Arc-Eye. Toleranceforskelle og spændinger, der opstår under svejseproces­sen, kræver at det kontrolleres, om svejsesøm­mens position svarer til den programmerede position. Afvigelser kan ikke forudses, hvilket betyder, at programmet kun kan rettes bag­efter. Til dette formål anvender Valk Welding Quick Touch (trådsøgning) og Arc-Sense for at lokalisere og derefter følge svejsesømmen. For at fremskynde denne proces og forbedre svejsekvaliteten yderligere, vil System Trailers bruge Valk Weldings Arc-Eye svejsesøm. Arc-Eye lasersensoren er monteret foran svejsebrænde­ren og den laver cirkelformede scanninger for at tage et komplet 3D-billede af svejsesømmen. Ralf Saatkamp: "Arc-Eye systemet sikrer altså, at svejserobotten følger svejsesømmen nøjag­tigt, så der laves en driftssikker svejsesøm. Det har også gjort det muligt for os at tage endnu et skridt hen imod at reducere cyklustiden. www.system-trailers.de

Anmodning om oplysninger.
“Det første svejserobot¬system fra Valk Welding gjorde et dybt indtryk på os”

Ralf Saatkamp

Tilbage til oversigt