bollegraaf

Den kæmpestore svejserobotinstallation, som Valk Welding har bygget til den hollandske virksomhed Bollegraaf Recycling Machinery i Appingedam, Holland, udgør en del af et omfangsrigt investeringsprogram

Den kæmpestore svejserobotinstallation, som Valk Welding har bygget til den hollandske virksomhed Bollegraaf Recycling Machinery i Appingedam, Holland, udgør en del af et omfangsrigt investeringsprogram, som i løbet af to år skal muliggøre en fordobling af produktionen af ballepresser. Bollegraaf foregriber dermed det stærkt voksende marked til miljø- og genbrugsteknologi. Foruden den enormt store svejserobotinstallation omfatter investeringsprogrammet Valk Weldings DTPS G2 offline programmeringssystem og Wire Wizard trådfremføringssystemet, samt en skærelinje og en tung bukkerobot. Dette sætter virksomheden i stand til en markant reducering af produktionstiden og fremover at kunne producere enkelte eksemplarer på en fleksibel måde.

Den kæmpestore svejserobotinstallation har en længdeføring på 33 meter med 3 gange en tværføring på 3 meter kombineret med en højdeføring på 1,9 meter. De 3 TA1900-WG svejserobotter fra Panasonic er monteret hængende på højdeføringen. Arbejdsemnerne positioneres ved hjælp af 2 manipulatorer med en bærekapacitet på 6 og 25 tons. På den tungeste manipulator færdigsvejses komplette rammer til ballepresser samtidig af 2 robotter. På det andet opspændingssted fremstilles stemplerne og store ventiler til pressedelen af Bollegraafs ballepresser. De tre robotter kan arbejde samtidigt. Dertil kommer, at manipulatorerne styres hver for sig. Dermed styres der i alt 27 aksler hver for sig.

Kunststykke

Med 27 aksler, der kan styres hver for sig, benytter dette projekt optimalt mulighederne i offline programmeringssystemet DTPS G2. Da de tre svejserobotter ikke må hindre hinanden, er sikkerhedszonerne i programmet af afgørende betydning. For Bram Bos, produktionschef, var offline programmering en af de vigtigste rammebetingelser. “Vi ønskede at kunne færdigsvejse komplette rammer og være i stand til at programmere disse fuldstændigt offline. Før dette har vi i løbet af den forudgående fase orienteret os ved at se på diverse projekter inden for skibsog sættevognsbyggeriet i hele Europa. I den forbindelse vækkede Valk Welding opmærksomhed som den eneste robotintegrator, der tidligere havde leveret et lignende tungt anlæg til bl.a. Wielton, den polske sættevognsbygger. Den kendsgerning, at Valk Welding er en organisation med omfattende teknisk knowhow på både robot- og svejseområdet, var udslagsgivende.” 

Handlingsplan

“At få et sådant projekt til at lykkes er hverken for leverandøren eller os en dagligdags udfordring. Implementeringen af et sådant system medfører også en anden arbejdsmetode, som skal understøttes af alle afdelinger. Desuden skal også tankegangen til programmeringen ved produktion af enkelte eksemplarer fastlægges. Derfor har vi dannet et specielt projektteam, med 6 personer fra Bollegraaf og 5 personer fra Valk Welding. Medarbejdere fra R&D-, konstruktions- og produktionsafdelingen har således været dybt involveret ved tilblivelsen af dette projekt. Samtidigt blev nogle medarbejdere uddannet i programmering”, oplyser Bram Bos. 

Gennemløbstid markant reduceret

Foruden fordelene ved en høj nøjagtighed ved gentagelser, var det hos Bollegraaf virksomhedsøkonomiske grunde, der var af afgørende betydning for beslutningen om at igangsætte en sådan automatiseringsoperation. Manuel svejsning af rammerne til ballepresserne med kantsømme i 3 lag tog svejserne hos Bollegraaf i alt to uger (inklusive færdigbehandling). Ved samtidig anvendelse af 2 svejserobotter reduceres cyklustiden for en komplet ramme til 21 timer. Dermed realiserer Bollegraaf ikke blot en voldsom besparelse på lønudgifterne. På grund af den reducerede gennemløbstid behøver man heller ikke længere at producere dele til lagerbeholdningen. Dermed opnås fuldstændigt målsætningen at øge fleksibiliteten og reducere lagerbeholdningen til nul.

Programmet Thick Plate

Rammerne til Bollegraafs ballepressere er opbygget af 30 mm tykke stålplader. Det meste svejsearbejde er svejsning af kantsømme i tre lag med 1,2 mm massiv SG-2 tråd I A15 svejsehøjde. Ved at anvende programmet Thick Plate er det muligt automatisk at opbygge alle lag ved hjælp af kun ét robotprogram, som kun beskriver det første lag. Endvidere giver det mulighed for hurtigt og nemt at søge produkttolerancen ved hjælp af makroer til hurtig søgning.

www.bollegraaf.com

 

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt