ARC EYE Scan3D

Den danske ACO Engineering er toneangivende i design og bygning af termoplader, som koncernen anvender bl.a. i varmevekslere til procesindustrien.

Af de godt 100 medarbejdere er 80 mænd hele tiden beskæftiget med svejsning af de tyndvæggede termoplader i rustfrit stål. Koncernen har allerede i længere tid været i færd med at robo­tisere denne proces, men bliver gang på gang konfronteret med det problem, at svejserobotten ikke kan blive ved med at følge svejsesøm­men. Takket være anvendelsen af Arc-Eye lasersensoren svejser ACO Engineering nu de første termoplader ved hjælp af en svejserobot.

Termopladerne er sammensat af tyndvæggede plader i rustfrit stål, som svejses langs alle kanter. På grund af den ringe tykkelse og den store varmeanvendelse slår pladerne sig hurtigt under svejsningen. Det er et stort problem, når denne proces ønskes robotiseret, fordi krumningen ikke kan forudses, hvilket gør det umuligt at korrigere afvigelser i svejseprogrammet. Kun en lasersensor på robotten er i stand til blive ved med at følge svejsesømmen. Valk Welding har videreudviklet deres Arc-Eye system til dette formål i den grad, at laser­sensoren kommunikerer direkte med robottens styring. Arc-Eye lasersen­soren er monteret foran svejsebrænderen og laver et fuldstændigt 3D-billede af svejsesømmen med cir­kulære scanninger, uden indflydelse fra refleksio­ner fra det rustfrie stål. Dermed afgør Arc-Eye, hvilken bane svejserobot­ten skal følge for at opnå en driftssikker svejsesøm.

Svejserobot betjener to mon­teringsbænke på 6,5 m

De varmevekslere, som foruden i pro­cesindustrien også finder anvendelse i fødevare- og mejeriindustrien samt den kemiske industri, skal opfylde de strengeste krav, som foreskrives i disse sektorer. Derfor sammensvejses ter­mopladerne ved hjælp af TIG-svejsning for at undgå risikoen for utæthed. Valk Welding svejserobotanlægget er derfor udstyret med en TIG-robotsvejsebræn­der og betjener to monteringsbænke på 6,5 m længde hver, som betjenes af ro­botten på en bane på 14 m. Dermed kan ACO Engineering svejse både de største termoplader på 6 x 2 m og mindre vari­anter ved hjælp af robotten.

Svejserobotten er fire gange hurtigere

En varmeveksler består af 50 til 200 plader. At svejse en stor termoplade manuelt langs alle kanter kræver hurtigt 2 timer. Det gør svejserobotten nu på en fjerdedel af tiden, med en høj målenøj­agtighed og en konstant svejsekvalitet. Dermed realiserer ACO Engineering ikke kun en omkostningsbesparelse, men opnår også en betydelig forbedring af kvaliteten. Takket være anvendelsen af svejserobotanlægget kan koncernen nu øge produktionen yderligere og nogle håndsvejseren kan nu bruges til at ud­føre mindre ensidigt arbejde.

www.aco-engineering.dk

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt