metaal 2000

Svejserobotcelle skal øge produktionshastigheden

Den hollandske virksomhed Mojo Barriers' produkter bruges over hele verden til at sørge for tilskueres sikkerhed ved popkoncerter og andre store offentlige begivenheder. Virksomhedens navn stammer fra virksomhedens mest succesrige produkt, Mojo-barrieren, et aluminiumsmodul, der kan bruges til at bygge flere hundrede meter lange hegn. Mojo-barriererne fremstilles af den hollandske
leverandør Metaal 2000. Metaal 2000 bruger et Panasonic-svejserobotsystem med en AC Mig-svejseproces til fremstillingen af barriererne.

Mojo-barrierne er blevet et etableret navn inden for live-underholdningsbranchen. Systemet bruges ved mere end 2000 begivenheder om året over hele verden. Den første stålversion blev udviklet i slutningen af firserne som et sammenklappeligt modul. Barrieren er i løbet af årene udviklet til den nuværende aluminiumsversion. Mojo Barriers planlægger at udskifte alle stålversionerne med de nye aluminiumsbarrierer i den nærmeste fremtid.

Ny aluminiumsversion
Metaal 2000 har været involveret siden starten af udviklingen og produktionen af barriererne. Behovet for en lettere version opstod hurtigt af transport- og placeringsmæssige årsager. Det valgte materiale til dette formål var aluminium 50 st/51 st, en legering med en god modståelse af stød og stor trækbrudstyrke. Da denne legering er vanskelig at placere i en kantpresser, samles barriererne
ved at svejse ekstruderede sektioner, perforerede plader og rørrammer sammen.

Et stort antal svejsninger
De første 800 aluminiumsbarrierer blev svejset man¬uelt. Metaal 2000 har 14 certificerede manuelle svejsere til dette arbejde, som alle kan levere høj kvalitet. Svejsningen af fronterne kræver især meget svejsning. Med en stor opfølgende ordre i farvandet begyndte direktør Jan Kok fra Metaal 2000 derfor hurtigt at undersøge mulighederne for robotsvejsning til aluminium. Han brugte
allerede en svejserobotcelle til stålprodukter. Sammen med Valk Welding udviklede Jan Kok et vandkølet svejsebeslag for at minimere udvidelsen af materialet under svejsningen. Svejsebeslaget er et enkelt design med et monteringssystem med han-/hun-koblingsdele. Da monteringsdelen og arbejdsemnet har en fast placering, kræver det ikke stor professionel viden at placere og fjerne
produkterne. I stedet for TIG-processen anbefalede Valk Welding MIG-svejsning af aluminiummet. Det gav en bedre glødning og bedre kvalitet.

Svejserobotcelle skal øge produktionshastigheden
Valk Welding leverede en svejserobotcelle med to monteringsbænke på 3 m, hvilket også er rigeligt til svejsning af større dele i fremtiden. Metaal 2000 vil udelukkende bruge denne celle til svejsning af aluminiumsprodukter. Med den største ordre nogensinde på vej, både med henblik på at udskifte ældre stålbarrierer og med henblik på at opbygge lageret, udnyttes cellen fuldt ud i øjeblikket.
Jan Kok forventer at producere serien over en kortere tidsperiode, så der bliver plads til andet aluminiumssvejsearbejde.

Vandkølet svejsebeslag
I modsætning til kvaliteten af de manuelt svejsede barrierer betragter Jan Kok den ensartede høje kvalitet, svejserobotten leverer, som en afgørende faktor for overholdelsen af de strenge kvalitetskrav, der er angivet for barriererne. En vigtig faktor er her brugen af et vandkølet svejsebeslag, der gør det muligt at holde varmeanvendelsen fuldstændigt under kontrol, hvilket i sidste
ende forbedrer svejsningens homogenitet og holder målene konstante. AC Mig-svejseprocessen Med brugen af en svejserobot i den fuldautomatiske 

AC Mig-svejseproces bliver det
muligt at bruge meget mindre varme på slutproduktet i væsentligt kortere tid, hvilket reducerer spændingen i materialet og svejsningen. Når svejsebeslaget og svejseprodukterne er konfigureret og indstillet korrekt (af Valk Welding-produktspecialister), opnås et produkt med en ensartet kvalitet. Ved at benytte den fuldautomatiske Mig-svejseproces bliver mængden af smeltet svejsetråd den samme for hvert produkt. Dette er ikke tilfældet for Tig-svejseprocessen, hvor den manuelle fødning af forbrugsproduktet afhænger af den manuelle svejser. Den svejsekvalitet, det giver at udføre Mig-svejseprocessen med svejserobotten har også bidraget væsentligt til forbedring af barrierernes kvalitet. 

www.mojobarriers.com, www.metaal2000.nl

 

Anmodning om oplysninger.

Tilbage til oversigt