Logo

Brug af svejserobotter skaber innovation inden for skibsbygning

I 2015 påbegyndte byggefirmaet De Waal, der er ledende inden for fremdriftsteknologi til skibsbygning, et projekt sammen med Shipyard Slob og Valk Welding. Disse virksomheder arbejder sammen under programmet "Applied Innovations for Maritime Automation" (TIMA på hollandsk) for at opnå robotiseret svejsning af ror (rorpinde). Det var udfordrende at levere information fra designprogrammet til robotten. Integrering af specifik svejseviden i softwaren viste sig også at være en udfordring. Den første testfase, hvor rorpindene (en del af styreudstyret) bliver svejset af robotten, er blevet gennemført med succes. Derefter blev svejseproceduren og operatøren certificeret af Lloyds Register og kan nu svejse 'med officiel godkendelse'. Inden det fireårige projekt TIMA afsluttes i slutningen af dette år, skal den endelige svejsningsautomatisering til svejsning af komplette rordele være færdig. Mark van Keulen, teknisk ingeniør hos De Waal, arbejder på dette med Valk Welding.

De Waal

De Waal benytter robotten til at svejse rorpinde i ét stykke

Også inden for skibsbygning skal vi forholde os til, at knowhowen ældes, hvilket gør, at vi mister en utroligt værdifuld del af vores viden og erfaring, hvis vi ikke tager os af det i tide. Vi ser, at det er svært at finde nye professionelle svejsere eller at oplære fremtidige svejsere. Derfor outsourcer vi en del af arbejdet. Samtidig er presset omkring at følge med tiderne med høj produktionsbelastningens svært med visheden om, at håndværkene forsvinder med tiden, og en stor del af arbejdet vil blive flyttet til udlandet. Derfor ser vi brugen af svejserobotter som en mulig løsning," forklarer den grundlæggende direktør, Johan Verlaan. "Derfor startede vi denne innovative kamp.

Vigtighed for området og regionen

Skibs- og yachtbygningsvirksomheder og deres leverandører, der er stærkt repræsenteret i den hollandske region Drechtsteden og Rotterdam, skal desuden forholde sig til stærk konkurrence fra lande med lave lønninger. "Skibsskrog til indlandsskibe fremstilles ikke i Holland længere, men i Østeuropa eller Kina. Traditionelt er den endelige montering i Holland, især inden for yachtbygning, meget anset på verdensplan på grund af den høje kvalitet. Derfor er det vigtigt, at feltet opretholder sin ledende position og høje kvalitet ved hjælp af automatisering," siger Johan Verlaan.

Den nuværende situation

Som situationen er på nuværende tidspunkt, bliver rorpindene til rorsystemerne svejset halvautomatisk. De cirkelformede svejsninger skal ændres i flere lag, og de skal svejses til begge sider for at forhindre deformation. Operatøren er til stede under hele produktionscyklussen for at dreje arbejdsemnet med en kran. "Cyklusvarigheden er 40 minutter, hvoraf 16 minutter er håndteringstid."

85 % Besparelse i mandetimer

I testopsætningen, hvor Valk Welding leverede en Panasonic TM-2000 svejserobot og positionsudstyr på 2 ton med modleje, fremstilles og positioneres rorpindene. De Waal udviklede det hydrauliske fastspændingssystem, der passer til hele produktfamilien. "Svejserobotten svejser først på den ene side op til svejsningshøjden A8, derefter den anden side og derefter fra A8 til svejsningshøjde A15 på den anden side. Arbejdsemnet drejes 5 gange på denne måde i manipulatoren for at forhindre deformation og er færdigsvejset på 24,5 minutter, hvoraf 14,3 minutter er effektiv svejsetid, og resten er sekvenser med søgning og berøringsføling. Fordi operatøren kun skal være til stede de første fem minutter for at fastspænde emnet og starte svejserobotten, er der en besparelse på 85 % i mandetimer i forhold til den halvautomatiske produktion," siger Mark van Keulen.

Konfiguratorinnovativ kontakt

Da rorsystemerne bygges i forskellige størrelser af De Waal, varierer positionen af styrecylinderens indstillinger, og formen på rorpindene varierer også inden for produktfamilien. Van Keulen: "Udfordringen er at overføre det til et fastspændingssystem og et referencepunkt til at programmere robotten. Til dette formål er der udviklet en konfigurator, som genererer programmet til svejserobotten på grundlag af forminformationen fra Inventor CADprogrammerne. Inden for DTPS, den offline programmeringssoftware til svejseobotter fra Panasonic, blev det grundlæggende program til en rorpind kun genereret én gang. Ved hjælp af DTPS-plugin'et QPT (Quick Programming Tools) justerer konfiguratoren svejseprogrammet til dimensionerne på det specifikke produkt inden for et halvt minut. På den måde kan du svejse enkeltdelsproduktion med robotten, uden at programmeringen tager en masse tid."

Registrer svejseviden i software

Til store svejsehøjder anvendes Thick platemodulet fra Panasonic. Thick plate sikrer, at hver svejsning kopieres automatisk, så det er ikke nødvendigt at programmere hver enkelt svejsning. Desuden registreres svejsehøjderne og svejserækkefølgen i softwaren, så der er garanti for både svejsekvaliteten og produktionsviden. Denne procedure er nu certificeret af Lloyds, og det er svejseoperatøren også. "Sådan garanterer man, at knowhowen bevares for fremtiden, og at der leveres et kvalitetsprodukt med en ensartet svejsekvalitet", understreger Van Keulen.

Mod et endeligt koncept

For at gøre brugen af svejserobotten rentabel er det nødvendigt med en større installation, hvor svejserobotten opererer i flere arbejdsstationer. Dertil kommer flere koncepter, baseret på en svejserobot på et XYZ-galgekoncept og en svejserobot på en portalkonstruktion. Et af disse koncepter bliver bygget før afslutningen af 'TIMA'-projektet i slutningen af dette år. Mark van Keulen: "Valk Welding er den eneste partner, der er konkurrencedygtig nok til at realisere sådanne projekter, og som er unik med sin softwareudvikling og svejserobotautomatisering."

Forøgning af kapaciteten

Med automatiseringsprojektet kan De Waal implementere en kapacitetsforøgelse, så det ikke længere er nødvendigt at outsource en del af produktionen. "Denne store innovation er mere end blot en økonomisk overvejelse, men det er primært investeringer i ny teknologi, som vi kan bruge til at tage store skridt mod fremtiden. I år har vi eksisteret i 80 år, og vi er på vej mod hundredeårsjubilæet som en innovativ virksomhed," siger Johan Verlaan om fremtiden.
www.dewaalbv.nl

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.