Logo

Rychlé řešení na klíč pro Volvo Bus Sweden od společnosti Valk Welding

Vyžadovaný krátký dodací termín objednávky směřující do zahraničí vyloučil ve firmě Volvo ve švédské Uddevalle možnost ručního svařování rámů autobusů. Valk Welding ve velmi krátkém čase dodal standardní svařovací robotický systém včetně speciálního robotického hořáku. “Vzhledem k rychlé a velmi úspěšné dodávce firmy Valk Welding považujeme toto za velmi slibný začátek další spolupráce” shrnul celý tento případ generální ředitel společnosti Volvo Bussar Uddevalla AB, Lars Blomberg.

Volvo

Lars Blomberg byl ve firmě již v roce 2005. Společnost Volvo Buses začala vyrábět rámy autobusů v roce 1999 ve švédské Uddevalle. Když se v roce 2018 po změně zaměstnání vrátil do společnosti, uvědomil si, že po celá ta léta byl používán stejný koncept automatizace/robotizace. „Pro všechny produkty byl použit systém se se dvěma roboty, polohovadlem, ale bez dotykového vyhledávání a offline programování,“ říká generální ředitel.

Valk Welding a Panasonic jako neznámí dodavatelé

Yngve Saarela, který zastupuje společnost Valk Welding ve Švédsku, upozornil Larse Blomberga na robotické systémy na klíč, které Valk Welding vyrobil a dodal do holandského VDL Bus Chassis. “Do té doby jsme Valk Welding ani Panasonic neznali a neměli přehled o tom co by nám tato spolupráce na poli robotizace mohla přinést.”

Kompletní systém k dispozici okamžitě

“Pro exportní objednávku jsme hledali řešení pro svařování dílů pro rámy autobusů. Díky velmi krátkému požadovanému termínu dodání bylo toto možné pouze pomocí svařovacího robota, který však musel být dodán velmi rychle. Společnost Valk Welding dokázala dodat standardní systém H-rám se svařovacím robotem Panasonic a 2 pracovními stanicemi téměř okamžitě. Navíc byli schopni v této lhůtě připravit i všechny potřebné svařovací programy, takže celý systém byl okamžitě nasaditelný do výroby. “ pokračuje Lars Blomberg. „Toto standardní řešení nám nabídlo přesně to, co jsme potřebovali, abychom mohli realizovat tuto konkrétní součást ve velmi krátké lhůtě od objednávky k dodání.“

Vynikající podpora od společnosti Valk Welding DK

Christian Dahlborg, zodpovědný za projekt ve společnosti Volvo Buses, vysvětluje: „Testy provedené Marcelem Dingemanse, ředitelem společnosti Valk Welding DK, plně splnily naše požadavky. Díky 100% penetraci byla kvalita svařování dokonalá a také díky pulznímu procesu MIG svařování nepotřebovalo žádné další zpracování. Funkce dotekového vyhledávání koncem svařovacího drátu a offline programování přispěly k rychlému zprovoznění celé aplikace a dosažení vyšší kvality finálního výrobku. “

Specální svařovací hořák

“Dalším obtížným bodem, pokračuje Christian Dahlborg, bylo to, že po přivaření horní desky nebyly všechny pozice přístupné pomocí standardního robotického hořáku. Jediným možným způsobem, jak dosáhnout těchto pozic, byl speciální svařovací hořák. Protože společnost Valk Welding vyrábí vlastní svařovací hořáky, bylo nalezení řešení velmi rychlé. Do sedmi týdnů mohla být dodána instalace svařovacího robota i speciální robotický hořák s prodlouženým krkem a také všechny svařovací programy. Výroba požadovaných dílů tak mohla být zahájena během jednoho týdne. Perfektní spolupráce s Valk Welding nám tak umožnila dodržet veškeré naše plány,“ říká nadšený generální ředitel.

Připraven k použití

“Koncept řešení připraveného k použití na klíč je jednou ze silných stránek společnosti Valk Welding. Až dosud všechny naše systémy svařovacích robotů byly složeny z komponentů od různých dodavatelů jejich sladění by nám zabralo mnohem vice času, a tím by značně prodloužilo dosažení konečného výsledku. Společnost Valk Welding se tak osvědčila. Spolupráci se společností Valk Welding na tomto projektu proto považujeme za dobrý výchozí bod, abychom zjistili, co dalšího spolu můžeme v budoucnu zrealizovat “.

www.volvobuses.se

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.