Solide BE_3808

Zatímco většina výrobců se rozhodla svou výrobu přenést do Číny, Belgický výrobce hliníkových lešení Solide se rozhodl optimalizovat svoji výrobu a nechat si ji doma.

Výsledkem bylo rozšíření z dvou na čtyři svařovací roboty, z nich ten poslední je vy­baven technologií AWP (Active Wire Process) pro svařování hliníku. Výrobní ředitel Jan van Aerschot říká: „Naše lešení se sedmi příčkami nyní svaříme o 30 % rychleji.“

Jméno Slide je na poli výrobců lešení velice dobře známé, vyrábí lešení s po­dlážkami i jednoduché lešení. Jan van Aerschot říká: „My v Solidu se zaměřu­jeme hlavně na profesionální trh, proto naše lešení vydrží extrémní zátěž a na výrobní vady poskytujeme záruku 10 let. Lešení Solide se prodává exklusivně skrz maloobchod v okolních zemích.“

Solide%20BE%203808.jpg

FLEXIBILNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ VÝROBA

Firma Solide se drží jednoduché strate­gie, zaměřuje se pouze na maloobchod, a tak může držet kvalitu na velmi vyso­ké úrovni. Aby výroba byla výdělečná, chtěli zvýšit flexibilitu a rychlost o kolik to jen jde. Toto je důvod proč svařo­vací práce na sedmi příčkovém lešení převzal Valk Welding a jejich svařovací robot Panasonic. Až donedávna tato lešení svařoval svařovací robot Reis. Cí­lem bylo snížit jak čas, který potřebuje robot na svařování, ale také na výměnu.

TŘI PRACOVNÍ STANICE V ŘADĚ ZA SEBOU

První robotický systém dodal Valk Welding do Solide v roce 1992 (viz. info box). Konfigurace dodaná v minulém roce se skládala ze svařovacího robota Panasonic TM 1800WG3, jednalo se o zavěšeného svařovacího robota na po­jezdu se „šibenicí“ se třemi pracovními stanicemi seřazenými v řadě za sebou. Svařovací robot se pohybuje na 12 m dlouhém a jedna pracovní stanice je vy­bavena systémem pro rychlovýměnu. V rámci tohoto stroje byl v Solide zároveň poprvé použit systém Quick Touch,tedy vyhledávání koncem svařovacího drátu, pro eliminaci nepřesností přípravy výro­by. Jan van Aerschot říká: „S technologií Quick Touch robot koncem svařovacího drátu zkontroluje pozici požadovaného svaru a odchylky robot v programu zohlední.“

ACTIVE WIRE PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU

U hliníku je bod tání podstatně níže než u oceli nebo nerezivějící oceli, a proto teplo do materiálu proniká podstat­ně rychleji a tím zde exis­tuje da­leko vyšší riziko de­formací. A proto navrhnul Valk Welding použití systému Panasonic Active Wire (AWP) pro hliník. Díky systému Active Wire je možné svařovat tenkostěn­né materiály rychleji a bez rozstřiku. Během svařování MIG svařovací drát dělá rychlé pohyby tam a zpět o vysoké frekvenci, díky je přenos kapek kovu je velice stabilní, a hlavně je minimalizo­ván rozstřik a množství vneseného tepla. Pro tuto techniku se používá svařovací hořák s integro­vaným servo motorem a softwarem pro Active Wire, který řídí pohyby drátu. V Solide používají svařovací drát pro hliníkové materiály o průměru 1,2 mm, tento drát dodává firma Valk Welding.

ČAS VYNAKLÁDANÝ NA SVAŘOVÁNÍ SE PODSTATNĚ ZKRÁTIL

Jan van Aerschot: „Díky kratší době potřebné na výměnu, d použitím vyhledávaní drátem Quick Touch a Active Wire se nám podařilo snížit čas, který potřebujeme na svařování o 30 %. Také nyní máme podstatně méně dodělávek díky hladkým svarům, přesnost se také podstatně zlepšila.“ Vzhledem k tomu, že máme vysoké objemy a neměnné výrobky, off-line programování nemá pro Solide žádnou přidanou hodnotu. Proto se Valk Welding postaral o kompletní naprogramo­vání buňky. Aby se nemohlo stát, že operátor vloží do svařovacího robota špatný program, program byl vytvořen tak, že svařovací robot pozná jaký přípravek je vložen.

VŠECHNY GENERACE SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ PANASONIC

Zatímco první AW80W, kterého v Solidu po­užívají už od roku 1992 je stále v provozu, za posledních 26 let následovali VR006 v roce 2000, TA-1900WG2 v roce 2010 a loni TM-1800WG3. Jan van Aerschot: „Se všemi těmito roboty jsme si prošli celou evolucí, co se týče digitalizace. S každou novou generací se nám podařilo zkrátit čas vyna­kládaný na svařování a zároveň se nám podařilo zvýšit kvalitu.“

www.solide.com

 

Solide%20BE%203819.jpgSolide%20BE%203820.jpg

 

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu