Voortman

Speciálně pro vyřezávání do ocelových I-, H-, U-profilů, pouzder, úhlopříček a ploché oceli vyvinula společnost Valk Welding řezací robot pro společnost Voortman z Rijssenu (Nizozemsko).

Speciálně pro vyřezávání do ocelových I-, H-, U-profilů, pouzder, úhlopříček a ploché oceli vyvinula společnost Valk Welding řezací robot pro společnost Voortman z Rijssenu (Nizozemsko). Společnost Voortman vyvíjí a vyrábí vrtací a řezací systémy pro trh ocelových konstrukcí. Začleněním řezacího robotu - 6osového přístroje Panasonic TAWERS vybaveného autogenní technikou – do stávajícího sytému tvarového řezání profilů zmodernizovala společnost Voortman tento CNC systém na plně automatický stroj pro tvarové řezání profilů.

Tento systém pro tvarové řezání profile upoutává pozornost vysokou rychlostí obrábění a velice přesným řezáním. Přesnost tohoto systému je důsledkem vysoké technické úrovně celého návrhu. Robot je nainstalován na pevném podstavci. Tento podstavec je umístěn nad válečkovým dopravníkem. Pro zavádění materiálu má systém tvarového řezání zabudován polohovací systém měřicích válečků. Díky tomu se mohou profily vysokou rychlostí zcela automaticky polohovat pro operaci řízení. Pomocí řídicího softwaru lze načítat údaje DSTV. Ty se mohou rovněž naprogramovat ručně pomocí maker.

První systém byl dodán německé společnosti Stahlbau Queck GmbH. Tato společnost dodává mimo jiné ocelové konstrukce pro architektonické ocelové stavby, průmyslové stavby, sportovní komplexy, pozemní stavby a haly. Společnost Queck hledala náhradu za svůj stávající, zastaralý vrtací a řezací systém a také za za systém tvarového řezání profilů. Nové zařízení muselo mimo jiné přinést vyšší výkon, snížení zbytkového materiálu a vyšší stupeň automatizace.

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu