VLierop_0313

Kov jako specializace

Dodavatel Van Lierop z Heezu v Brabantsku má bohatou historii v oblasti zpracování kovů. Společnost se prezentuje jako specialista na kovové celky a usiluje o to, aby byl nejlepší ve svém oboru. To je přivedlo, mimo jiné, k investici do systému se svařovacím robotem o třech stanicích s robotem Panasonic na podélném pojezdu. Díky tomu všemu firma dosáhla 'one piece flow'. Generální ředitel Hanz van Lierop říká: "Dodávky se staly vrcholovým sportem, a jestliže chcete být v lize šampiónů, musíte vy a vaši zaměstnanci neustále zlepšovat, inovovat a automatizovat."

Tím, že Van Lierop zaměstnává asi 30 lidí, je jedním z mnoha středně velkých subdodavatelů v Eindhovenském regionu. Firma si získala loajalitu svých zákazníků a to především poskytováním kompletního servisu. 
"Toho jsme dosáhli tím, že se s našimi zákazníky bavíme již od fáze prototypu. Obvykle jsou jejich znalosti omezené a tak hledají dobrého partnera, který jim pomůže nejen s výrobou, ale také poradí. Zákazníci ví co chtějí, my zase známe ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Díky tomu, že Van Lierop je schopen dodat výrobky na míru, ale i sériové výrobky za dobré ceny, je nejlepším partnerem pro subdodavatele. Máme všechny metody, které jsou třeba", vysvětluje Hans van Lierop.

Zaměřujeme se na kovové celky
Van Lierop byla původně stavební firma, ale postupně se zcela transformovala na dodavatelskou firmu nejen unikátních výrobků na míru, ale i sériovou výrobu kovových plechů i svařených konstrukcí. Zákazníci jsou z různých segmentů trhu a celkově export mimo Nizozemí činí 30%. Zpracovávají mnoho typů oceli (včetně oceli s vysokou pevností v tahu) nerezivějící oceli a to vše s certifikací NEN 3834-2. Díky investicím do laserových řezaček a svařovacích robotů je firma schopna vyrábět flexibilně a ekonomicky i při malosériové výrobě. "Během krize v roce 2009 jsme vše přehodnotili a zvážili, v čem jsme vlastně nejlepší a jak bychom náš profil ještě více zlepšili. Odpověď byla stále stejná montážní celky. A tak jsme se od té doby zcela zaměřili na tuto oblast, tedy přesně řečeno na jednotlivé kusy na zakázku, ale i na opakované objednávky."

Svařovací roboti 2.0
Van Lierop již měl dva svařovací roboty osazené Panasonic VR-008 na H rámu, každý se dvěma pracovními stanicemi. Van Lierop říká: "Díky tomu můžeme svařit malé kusy a to pouze na jedno upnutí. U velkých kusů, které se skládají z několika komponent, nejdříve uděláme několik podsestav a to sériově a pak je sestavíme manuálně. To je spojeno se spoustou přenášení a také je to náročné na skladovací prostory. Společně s Valk Welding jsme analyzovali, jak bychom se mohli zbavit těchto přebytečných kroků. Výsledek byl následný, sestava o třech pracovních stanicích umístěných vedle sebe a svařovací robot Panasonic TA-1900 zavěšený šibenici umístěné na pojezdu o délce 13 metrů. Části, které jsou svařovány na vnějších stanicích a poté sestavovány na prostřední stanici a jsou finálně svařeny také robotem. Díky tomu jsme se zbavili několika kroků a teď můžeme vyrábět efektivněji u větších sérií a ušetříme manuální práci.

Univerzální stroj
Robotický systém je vybaven třemi pracovními stanicemi o rozměrech 4x2,5 m. Tato konfigurace, však může být upravena na 2 pracovní stanice o rozměrech 6x2,5 metru, pokud se odstraní oplocení a přesunou protiložiska. Aktuální konfigurace se teď používá k dodání zakázky 4000 bedýnek na sýry, ale v prosinci se bude používat na výrobu jiných, větších kusů, než těch, které jsou montovány v mnoha krocích. Nyní se na to připravujeme. Příprava obvykle představuje polovinu celé práce.

Win-win situace
Van Lierop věří, že toto je win-win jak pro zaměstnance, společnost, tak i pro zákazníka. "Svařovací práce dnes nejsou tak monotónní. Nezatěžujeme naše pracovníky tím, že jim řekneme, že budou svařovat 4000 kusů, ale ví, že budou pomáhat s nastavením svařovacích robotů. Jejich znalosti svařovacích postupů, vstupu tepla, tolerancí a specifikací zde hrají důležitou roli. A výhody při přechodu na automatickou výrobu nám také pomohou udržet práci zde v Nizozemí. Pokud bychom zachovali manuální svařovaní, bylo by to finančně zcela neudržitelné."

Jsme připraveni na další krok
Pro Van Lierop byla investice do svařovacích robotů velkým krokem a správným směrem: "Svařovací robot se programuje off-line. Vetší výrobky můžeme svařovat v rámci vnitřních kroků a to jak ocelové, tak i z nerezivějící oceli a vyměnit přípravky, které jsme si sami vyvinuli rychleji. Ale trh, který je hektický si žádá další opatření. Musíme nějak reagovat na ekonomiku 24/7 a musíme zjistit, jaké jsou meze automatizace. Svařování zcela bez lidské práce je dalším krokem", uzavírá Hans van Lierop. www.lieropheeze.nl

VLierop%200326.jpg

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu