van Hool

V uplynulém roce dodala firma Valk Welding firmě Van Hool v Lieru (Belgie), což je největší výrobce autobusů a průmyslových vozidel v Evropě, čtyři nová zařízení vybavená roboty.

V uplynulém roce dodala firma Valk Welding firmě Van Hool v Lieru (Belgie), což je největší výrobce autobusů a průmyslových vozidel v Evropě, čtyři nová zařízení vybavená roboty. Van Hool je již léta zákazníkem firmy Valk Welding a je s poskytovanými službami a výrobky velmi spokojen. Od začátku jsme usilovali o to, aby byl výkon nových robotů, které budou pořízeny, co nejvyšší. Hovořili jsme s Mariem Discartem z firmy Van Hool o opatřeních, která on a jeho kolegové přijali, aby roboty měly co nejvyšší produktivitu.

Analýza

Mario věnoval v přípravné fázi velké množství času analýze vlastních podnikových procesů. Napsal sám program umožňující snímat parametry všech robotů a díky tomu srovnávat výkony všech robotů. Na základě těchto údajů zmapoval neproduktivní části procesu svařování.

Výměna zásobníků s drátem je časově nákladná

Mimo jiné tím, že roboty jsou umístěny na dráze, se ukázala jako zvláště časově náročná výměna zásobníků. Robot je třeba zastavit a někdy ručně dopravit do polohy, kde je možno zásobníky snadno umístit na plošinu k robotu. Pak je třeba zásobníky zvedákem dopravit přes svařovací přípravek, se všemi nebezpečími této operace. Při výměně zásobníku se svařovacím drátem není výjimkou hodinové zastavení výroby.

Řešení přináší PFA

Pneumatic Feed Assist (pneumatický assisten podávání drátu) systému Wire Wizard přinesl možnost vyřešit některé časově náročné činnosti. Díky možnosti pracovat s vedením drátu o délce 30 metrů i více bylo možno umístit zásobníky mimo zařízení. Vedení drátu již není nutné vést pomocí komplikovaných závěsných zařízení, ale toto je možné umístit společně s ostatními kabely do kabelových řetězů („kabelschleepů“).

Rychlá doprava v podélném směru

Protože se svařuje velké množství dlouhých výrobků, byly všechny tři roboty umístěny na jednu dráhu. Mario Discart: “Protože zásobníky nejsou nyní umístěny na vozíku dráhy společně s robotem, je vozík mnohem lehčí a dá se jím tudíž mnohem rychleji manévrovat. Není již totiž třeba docílit rychlého pohybu 250 kg nebo v případě dvou nádob dokonce 500 kg a opět tento pohyb brzdit. Současně lze použít lehčí a tedy levnější vozík a v důsledku toho je mnohokrát nižší i opotřebení dráhy.”

Menší opotřebení

V důsledku toho, že jednotka PFA tlačí drát neustále do vnějšího ohybu vedení drátu (drát je “napružen“), není drát v tomto kabelu vystaven tření. Mario Discart: “V důsledku toho je opotřebení vedení minimální čímž je také minimalizován otěr povrchové vrstvy drátu, což znamená menší znečištění vedení. Díky jednotce PFA se sníží zatážení podavače drátu, vzhledem k tomu, že drát na konci vedení je možno drát vytahovat s vynaložením minimální síly.”

I pro nerezavějící ocel

Firma Van Hool pracuje na nových zařízeních se systémem výměny drátu, jimiž může přepínat mezi běžnou ocelí a nerezavějící ocelí. Ani nerezavějící ocel není pro jednotku PFA žádným problémem. Protože je opotřebení minimální, používá se i pro nerezavějící ocel vedení s vnitřní výstelkou z tvrdé oceli.

Další optimalizace

Mario Discart se svými kolegy zařízení a jednotky PFA mezitím dále optimalizoval. Tak se zde například používají troleje pro nasazování zásobníků, které mají své stálé místo na kraji jednotky. Kužel s jednotkou PFA je namontován na vertikálním pásu na stěně, takže je ho možno při výměně zásobníků zvednout. Jednotky PFA se používají i při zavádění nového drátu. Jednotka dopraví drát bleskově drátovým kabelem k motoru pro přísun drátu. Toto vše společně dociluje s malou investicí velké změny, které přinášejí strukturální časový zisk a úsporu nákladů.

Výhody použití jednotek PFA pro firmu Van Hool:

• Zásobníky lze vyměňovat rychleji (dříve to trvalo hodinu, nyní jen 10 min.).
• Se zásobníky již není nutné provádět nebezpečné a riskantní zvedací práce.
• Vůz bočního vedení, na němž je umístěn robot, je mnohem lehčí a může mnohem rychleji manévrovat.
• Podélné vedení je méně namáháno, a tím méně podléhá opotřebení.
• Motor pro přísun drátu robotu takřka není zatěžován a díky tomu vydrží válečky pro pohyb drátu mnohem déle.
• Lze snadněji kontrolovat polohu svařovacího drátu v zásobníku.

www.vanhool.be

 

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu