2015-07-07 Tankauto van Hool

Partnerství posouvající technické možnosti

V roce 1997 vedení belgické společnosti Van Hool NV vyrábějící autobusy a průmyslová vozidla, vyjádřilo záměr pokračovat v investicích do výrobních procesů a do vývoje nových technologií a produktů zejména se záměrem podpory expanse na zahraniční trhy. Jednou z prvních těchto investic byl svařovací robot Valk Welding. Tímto obě strany položily základ pro dlouhodobou spolupráci na poli robotického svařování. “Udržujeme se navzájem na špičkách, zvedáním klády, která před náma leží,” takto vysvětluje Daniël Kemp, výrobní ředitel divize Industrial vehicles, princip tohoto partnerství.

Investice do prvního svařovacího robota učinila z Van Hool také jednoho z prvních uživatelů off line programování. Daniël Kemp: ”Toto nám umožnilo efektivně svařovat malé série na robotu. Zpočátku trávili operátoři
více času programováním než samotným svařováním. Vývoj offline programovacího systému DTPS, ale tento poměr významně obrátil. Offline programování se ukázalo jako jeden z nejdůležitějších bodů v automatizaci našich procesů. Společnost v této chvíli zaměstnává jednoho člověka na plný úvazek (a další 2 na pokrytí špiček) pro programování robotů, tak aby byla schopna hladce vytížit 12 robotů. V této chvíli pracujeme na automatizaci samotného programování. Budeme jedni z prvních, kteří sami začnou pracovat se systémem APG (Automatic Path Generator), od tohoto kroku si slibujeme zkrácení času potřebného k programování.
APG je open source knihovna nástrojů , která umožňuje zákazníkovi vytvořit specifický software pro robota na základě jeho aplikace. APG umí automaticky generovat programy na základě dat získaných např z Excelu, CAD
systémů apod.

Ruční svařování společně s robotickým
Oddělení Industrial vehicles nyní využívá 12 svařovacích robotů, tři největší jsou používáni pro svařování podvozků. I přes vysokou míru automatizace, firma stále zaměstnává cca 300 ručních svářečů. Jos Hendrickx, kordinátor výroby nádrží: “Zejména svařování nerezových nádrží je obtížně automatizovatelné, díky striktním požadavkům na prevenci netěsností.” První systém z roku 1998 je stále v provozu a my neustále čelíme novým automatizačním výzvám.

Výroba v západní Evropě
Mnoho práce se přesunulo do zemí s nízkým nákladem na pracovní sílu. Daniël Kemp: ”Jedinou možností pro výrobu v západní Evropě zůstat konkurenceschopnou je automatizace. Klíčovým bodem je, že jsme schopni vyrobit produkty v nejvyšší kvalitě, dle požadavků zákazníka, v mnoha variantách investováním do automatických technologií. Všechny naše přívěsy a cisterny jsou proto stavěny na zakázku, zatímco ostatní vyrábějí standardní produkty. Budeme pokračovat v investicích do výrobních technologií, nových výrobků, nových trhů tak, jako jsme se rozhodli v roce 1998. V souvisloti s tímto, vidím mnoho podobností právě s firmou Valk Welding. Na nové trhy jsme vstoupili společně, obě firmy prošly rapidním technologickým vývojem stejně tak jako vývojem v organizaci práce a nárustu kapacit. Takto budeme pokračovat i v budoucnu společně i individuálně. 
www.vanhool.be

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu