Las-Pers roosterfabriek lasrobot installatie

Dodací termíny výrazně zkráceny

Schopnost dodávat produkty rychle a spolehlivě je na trhu velká výhoda. Toto je důvod proč byly rošty vyrobené společností Las-pers v Oss (Nizozemsko) vyrobeny za pomoci robotické svářecí buňky Valk Welding. Proces je nyní o 60% rychlejší a daleko kvalitnější. Manažer společnosti Antwan van Keulen: „Díky tomuto řešení jsme dokázali zkrátit dobu výroby a tím i dodací termín. Trh přesně po tomto volal. "

Firma Las-Pers, jejíž rošty nalezneme hlavně v průmyslových, stavebních a transportních sektorech, plně automatizovala její výrobní proces již v prvotních fázích své existence. Antwan van Keulen: „Když přijde čas na výměnu opotřebovaných součástek, objeví se také prostor pro možné vylepšení našeho vybavení. Kromě kratších cyklů jsme také požadovali vyšší kvalitu, možnost zpracovat různé velikosti zaráz a menší uživatelskou náročnost celého systému. Naši zaměstnanci museli s buňkou umět pracovat bez jakéhokoliv specializovaného tréninku. Orientace na Valk Welding přinesla své ovoce a naše vztahy se během procesu jen prohloubily. Jejich slogan „Silné spojení“ k naší firmě sedí.“

Svařování v jedné produkční buňce
Antwan van Keulen: „Valk Welding přišel s jednoduchým konceptem a sumarizoval ho v nabídce, která nám pomohla vyřešit naše problémy.“ Nabídka byla svářecí robot Panasonic TL-20000 WG3 který rošty svařuje a Panasonic HS-165F, který rošty svářecímu robotovi podává a odebírá. Uchycení a transport je zajišťováno systémem přípravků a válečkových dopravníků, který dodá externí firma. Buňka je chráněna podle standardů CE a je dodávána i s odsávacím systémem od firmy Lemtech (www.lemtech.nl) 

Jednoduchá obsluha
Rošty různých velikostí se vyrábějí v buňce. Ohraňovací linka nacházející se hned vedle svářecí produkční buňky dodá zaměstnanci správné polotovary ve správném pořadí. Zaměstnanec pak rošt připraví a svářecí robot vše dokončí. Manipulační robot zajistí, že se zaměstnanci na stůl vždy dodá správný rošt, takže se při práci nebude muset pohybovat. „Toto v praxi znamená, že spolu pracují dva roboti a jeden zaměstnanec. Je to efektivní a
naprosto bezpečné.“

Různé velikosti v jedné dávce
"Každá objednávka zahrnuje rošty různých velikostí. Svařovací buňka nyní může pracovat se všemi zároveň. Velikosti, jak roštu, tak i jeho rohů, jsou získány ze systému ERP. Valk Welding pracoval v partnerství s Techtron ve Veenendalu v oblasti komunikace mezi buňkou a systémem ERP. Valk Welding zajistil, že robot vždy svařuje správnou velikost roštu. My sami nemusíme vůbec nic programovat,“ vysvětluje Van Keulen. 

Příklad pro sesterské společnosti
"Sesterské společnosti z celé Evropy nás teď navštěvují a zjišťují, jak jsme se s našimi problémy poprali. I když je cena za lidské zdroje na východě Evropy značně nižší, stejně se tamějším firmám nepodařilo zkrátit procesy výroby a procesy dodání. Ruční sváření zabere přes 3.5 minut, ale my si udržujeme rychlost 2 minut na rošt. Museli jsme samozřejmě zainvestovat do potřebných technologií, ale díky tomu, že pracujeme daleko rychleji, si můžeme dovolit udržovat naše pracovní portfolio plné. S našimi systémy můžeme vyprodukovat 200m2 roštu denně při urgentních objednávkách“, konstatuje Antwan van Keulen. Antwan van Keulen. www.las-pers.nl

Las%20Pers%2024%2002%202016%201138.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu