Artikel Sekura(1)

V Sekuře až donedávna manuálně stehovali a svařovali bezpečnostní kabiny, přičemž roboti zajištovali pouze drobné práce, nyní svařují kompletně celou bezpečnostní kabinu svařovací roboti.

Kvůli tomu v Sekura Cabins A/S se sídlem v dánském Randersu začali používat svařovací roboty od společnosti Valk Welding. Doprava kabin mezi jednotlivými pracovišti je jaké automatizována. Slouží k tomu dopravní systém pro přepravu palet. Touto inovací učinili v Sekura Cabins velký krok směrem ke zlepšení výrobního procesu a kvality u svých výrobků.

Společnost Sekura Cabins se specializuje na design, vývoj a kompletní výrobu vysoce kvalitních kabin pro průmyslové a technicko-hospodářská vozidla pro velké OEM. Patnáct různých kabin o sériích v různém objemu je nutné dodat 14 dnů od přijetí objednávky. Svařování rámů podle směrnice ISO 3834 určuje kvalitu celé výroby.

Svařovací roboti na H-rámu

Stávající tři svařovací jednotky se skládají ze svařovacího robota Panasonic TA-1900 na H-framu, 2D části rámu a podsestav. Ty se nadále dopravují do oddělení, kde se rámy skládají ve speciálních přípravcích a svaří se zcela manuálně. Po práškovém lakování se dokončí na montážní lince.

Zamezení odchylkám

Jménem společnosti Standard Investment poradce Michiel Som říká: „Po převzetí aktivit Sekury náležející v té době do Bosal group na počátku roku 2017, jsme se nejdříve zaměřili na výrobní procesy. Objevili jsme, že svařování byla velmi choulostivá část celého procesu, protože zcela záviselo na ručních svářečích. Tím vzniká značné riziko vzniku odchylek rozměrů. Pokud budeme svařovat vše za pomoci robotů, zajistíme tím, že riziko těchto odchylek bude minimalizováno. Obzvláště pak funkce Touch Sensing (hledání drátem) zde sehrává klíčovou roli.“

Snížení nákladů

Druhý důvod proč svařovat kabiny zcela a jen robotem je, že získáme vizuálně významně lepší svary na venkovní straně. „Když nemusíte svar následně jakkoliv upravovat, nemusíte se zabývat broušením,“ vysvětluje Michiel Som.

Robot na systému XYZ

Aby bylo možné u kabiny optimálně dosáhnout jakéhokoliv místa, Valk Welding zvolil koncept, kde je svařovací robot zavěšen na systému XYZ a kabiny natáčí 3 tunový manipulátor. Valk Welding již tento systém dodal dánskému výrobci Sjörring. Ačkoliv zde se jednalo o deseti tunový manipulátor.

Zkrácení doby

Kabiny se stehují v jiných odděleních, dále se ukládají na paletový dopravník a za pomoci automatického výměnného stolu se uloží na manipulátor. Nápad, který byl za výstavbou tohoto dopravního systému o dvou řadách a automatického výměníku palet, v budoucnu umožní, že bude možné celý systém rozšířit o dva identické svařovací roboty, kteří budou umístěni na druhé v této chvíli nevyužívané straně. Výkonný ředitel Carsten Tonnes říká: „Každá kabina je vyrobena na zakázku a velikost sérií nesmí ovlivňovat délku celého procesu. Abychom zkrátili celou dobu procesu ještě více, začali jsme používat off-line programování s DTPS. Systém XYZ je stejně příliš komplikovaný na to, aby se dal programovat on-line. Abychom se naučili pracovat s robotem a softwarem DTPS rychleji, vytváříme programy pro svařovací roboty společně s odborníky z Valk Welding DK.“

Náročný design

„Vzhledem k tomu, že kabiny se skládají z trubkových profilů o různých rozměrech a tloušťkách, musíme se vypořádat se spoustou svařovacích přístupových otvorů. Nyní se snažíme pracovat na zlepšení celé sestavy. Dalším krokem bude řezání profilů laserem, tak abychom mohli jednotlivé části k sobě jen ‘zacvaknout‘, namísto toho abychom je spojovali jako teď. Nad rámec toho chceme také využít DTPS v celém nastavení, tak abychom mohli zkontrolovat přístupnost již v počátku celého procesu. Virtuální realita by zde opravdu pomohla,“ uzavírá Michiel Som.

www.Sekura.dk

Sekura%20Cabins%203649.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu