Thule Towing

Thule Towing Systems, vlastník podniku Brink Trekhaken, chce svůj výrobní process dále automatizovat tím, že vkládání produktů do zařízení se svařovacími roboty nyní přenechá manipulačním robotům.

Thule Towing Systems, vlastník podniku Brink Trekhaken, chce svůj výrobní process dále automatizovat tím, že vkládání produktů do zařízení se svařovacími roboty nyní přenechá manipulačním robotům. Tím chce Thule nejen spořit mzdové náklady, ale tím odpadá i nutnost aby se pro každý typ pevného háku musela vyrábět zvláštní přípravek. Výrobce za tímto účelem zahájil s firmou Valk Welding ověřovací projekt, který by měl sloužit jako příklad pro všechna svařovací robotická zařízení skupiny Thule Group v Nizozemsku a ve Francii.

Thule Towing Systems momentálně nasazuje ve své výrobní pobočce ve Staphorstu, kde se svařují volné součásti na kompletní tažné háky, patnáct svařovacích robotických zařízení. Firma Valk Welding dodala pro tento účel v roce 1990 první jednotku se svařovacím robotem Panasonic generace AW, která se v roce 2007 ještě stále nasazuje ve dvousměnném provozu. Veškerá svařovací robotická zařízení, která pak byla dodána, byla zkonstruována podle koncepce rámu H, a vždy vybavena nejnovější generací svařovacích robotů Panasonic. Díky této koncepci podnik daleko předběhl svou dobu. Robot svařuje tažné zařízení kompletně na jedné straně, přičemž operátor na druhém upínacím stole zakládá polotovary do přípravku pro další výrobek. Thule Towing Systems chce v tomto procesu ještě o kousek pokročit. Manažer pro nákup Wim Feddes a odpovědný inženýr výroby vysvětlují, proč: “Pro každý typ tažného háku máme speciální přípravek, celkem asi 2.000 těchto přípravků. Výroba takovéto svařovacího připravku je časově velmi náročná a vyžaduje přesné lícování součástí. Není-li tomu tak nebo jestliže se přípravek poškodí, proces svařování robotem se naruší. Robotický systém přestane správně pracovat.”

“Pro každý hák musí umístit operator do přípravku průměrně pět součástí. Je to monotónní ruční práce, pro niž je možno rovněž použít manipulační robot. Manipulační roboty jsou schopny polotovary kus po kuse umístit vůči sobě do správné polohy, načež je svařovací robot svaří. Tak je možno tažný hák sestavit součást po součásti, aniž potřebujeme přípravek. To vyžaduje značné množství programování, ale to všechno lze naprogramovat offline a simulovat.” V současné době pracovníci u firmy Thule Towing Systems s pracovníky Valk Welding analyzují, jak je třeba navrhnout logistiku celého zařízení,, jak stanovit správnou polohu polotovarů a jak vyřešit problémy tolerancí. Valk Welding za tímto účelem vyvíjí softwarová řešení. Dále se projektová skupina firmy Thule Towing Systems zaměřuje na možnosti systému typu Vision.

Ve skupině Thule Group se usiluje o standardizaci, tak, aby bylo možné vyměňovat výrobní polotovary s jinými pobočkami. Wim Feddes: “To znamená, že rovněž usilujeme o jediného dodavatele svařovacích robotů a svařovacího drátu. Valk Welding má pro to z našeho hlediska nejlepší doporučení. Mají obrovské know-how a jsou zapáleni pro to, aby tento projekt úspěšně vyřešili. Dále mají jak divizi svařování tak divizi manipulace, které spolu úzce spolupracují. Na jednom z odborných veletrhů ukázala firma Valk Welding již zkušební projekt jednotky pro jigless welding (bezpřípravkové svařování), kdy manipulační robot a svařovací robot společně produkt ohmatávají. Je zjevné, že je to pro firmu Valk Welding také proces vývoje a učení, ale my v to máme plnou důvěru.”

www.brink.eu

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu