STERTIL_43

Strategická rozhodnutí se společnosti Stertil vyplatila

Loni v létě Valk Welding nainstaloval desátého svařovacího robota ve firmě Stertil. Stertil je výrobce zvedáků a vyrovnávacích ramp. Touto instalací výrobce dovršil modernizaci, kterou započal před deseti lety. A tím se i rozloučil se starými konstrukčními metodami. Díky novým metodám je firma méně závislá na specializovaných profesích, pracovní cyklus svařovacích robotů se podstatně zvýšil, počet operátorů se snížil na polovinu a prodeje vzrostly. Zeptali jsme se výkonného ředitele Ulbe Bijlsma a výrobního ředitele Jana Bosche, která strategie byla základem úspěchu.

Stertil má sídlo ve v Kootstertille vyvíjí a staví zvedací rampy pod značkou Stertil Dock Products a zvedací mosty pod značkou Stertil Koni Brand. Jejich výrobky se prodávají po celém světě, mají 8 obchodních zastoupení a závody v USA a Číně, a mají zde i svou síť prodejců.

Omezená efektivita svařovacího procesu

Když současný výkonný ředitel převzal firmu Stertil před 14 lety, firma vykazovala výsledky v záporných hodnotách. „Bylo na čase přijít s jasnou strategii.“ Na základě průzkumu trhu a podnikatelské analýzy jsme spustili novou organizaci a zřídili jsme nové vedení. Jedna z prvních slabých stránek naší výroby byla omezená efektivita svařování. Součásti pro zvedací rampy i mosty se vyrábí v mnoha rozměrech a tvarech a pro každý kus byl třeba specifický stehovací a svařovací přípravek. S předešlými roboty bylo vždy zapotřebí počkat, než se vymění přípravek a výrobek se nastehuje. Tuto neefektivitu jsme museli zlepšit.

Modulární struktura

Jedna z prvních věcí byla implementace modulárního designu pro vyrovnávací rampy. A za základě toho jsme zjišťovali jak optimalizovat metody výroby. Vyvinuli jsme univerzální automaticky nastavitelné přípravky pro více modelů a tak jsme mohli jednoduše měnit výrobky. Mohli jsme začít provádět stehování paralelně se svařováním, robot už nemusel čekat na stehování a tak se pracovní cyklus zdvojnásobil. A tím jsme dali sbohem staré výrobní metodě“, vysvětluje Jan Bosch.

Moderní technologie

Jan Bosch, „Měli jsme dost problémů s předchozími roboty a také nás trápily zastaralé technologie a neefektivní programování. Když jsme přešli na modulární strukturu, byl to i krok k modernizaci. Svařovací roboti Panasonic jsou lehčí a rychlejší, mohou být programováni off-line a také díky konceptu vše v jednom jsou všechny součásti stoprocentně sladěny. Před deseti lety jsme začali výměnou prvních tří robotů a následně jsme vyměnili i další. Tento rok jsme vyměnili desátý systém a tím jsme dokončili výměnu všech robotů za moderní svařovací roboty Panasonic. A navíc, jsme objednali další pro výrobu nově vyvinutých výrobků.“

Strategická volba

„Až do poloviny roku 2005 jsme vyráběli zvedáky jak pro osobní auta, tak i pro těžší vozidla. Trh je veliký, ale počet dodavatelů taky. Trh pro těžší vozidla představuje více příležitostí pro různorodost. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat pouze v tomto segmentu a naším cílem bylo stát se nejlepším na trhu“, vysvětluje Ulbe Bijlsma. „Mezitím jsme se stali jedničkou na trhu v těžším segmentu díky naší výrobní pobočce v USA a montážní pobočce v Číně. Naše zvedáky pro lehkou dopravu jsou nyní prodávány téměř výlučně jen v Nizozemí.“

Lepší cyklus

Modularizací výroby, automatizací a off-line programováním a moderním svařovacími zařízeními jsme podstatně zlepšili stehovací cyklus, svařování i čištění. Vzhledem k tomu, že jsme tyto modernizace provedli u obou, tedy jak u vyrovnávacích ramp, tak i u zvedáků, obě výroby již nejsou odděleny a zaměstnanci pracují na obou pracovištích. První svařovací robot od Valk Welding již byl uveden do provozu v naší pobočce v USA. Programy, které jsme vytvořili a používali tady v Nizozemí, je možné použít jako 1:1 bez jakýchkoliv úprav a to díky kalibrovaným robotickým systémům,“ vysvětluje Jan Bosch.

Ještě lepší výstup

„Výměna prvního svařovacího robota byla poněkud deprimující, nová technologie i nové metody se nejprve musely osvědčit. Naštěstí všichni rychle uviděli první výhody a díky tomu nové metody i noví svařovací roboti byli rychle přijati. Stali jsme se strategickým zákazníkem pro Valk Welding. Jsme rádi, že můžeme využívat jejich znalostí a praktických zkušeností, které rychle implementujeme a neustále tím zvyšujeme laťku. A díky tomu nám Valk Welding pomohl zlepšit naši efektivitu ještě více.

www.stertile.com

Stertil%202311.jpg

 Výrobní ředitel Jan Bosch a výkonný ředitel Ulbe Bijlsma

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu