metaal 2000

Svařovací robotická buňka musí zrychlit výrobu Valk Welding dodal

Produkty holandské firmy Mojo Barriers se používají po celém světě, kde zajišťují bezpečnost návštěvníků hudebních koncertů a velkých veřejných událostí. Název firmy je odvozen od nejúspěšnějšího produktu – bariéry Mojo – modulárního hliníkového segmentu, který lze použít ke stavbě stovek metrů hrazení. Bariéry Mojo vyrábí holandský dodavatel Metaal 2000. Metaal 2000 k výrobě bariér používá svařovací robotický systém Panasonic se svařováním AC MIG.

Bariéra Mojo se stala zdomácnělým pojmem v průmyslu živé zábavy. Tento systém se používá po celém světě na více než 2000 událostech ročně. První ocelová verze byla vyvinuta na konci osmdesátých
let, kdy se jednalo o skládací prvky. V průběhu let se bariéra přeměnila ve stávající hliníkovou verzi. Mojo Barriers plánuje v blízké době nahradit všechny  ocelové bariéry za nové hliníkové.

Nová hliníková verze
Metaal 2000 stál hned na počátku vývoje a výroby bariér. Z přepravních a manipulačních důvodů brzy vznikla potřeba lehčí verze. Materiálem zvoleným pro tento účel byl hliník 50/51 st. – slitina s dobrou nárazuvzdorností a vysokou pevností v tahu. Protože se tato slitina obtížně vkládá do přistřihovacího lisu, bariéry se sestavují svařováním protlačovaných částí, perforovaných desek a trubkových rámů.

Hodně svařování 

Prvních 800 hliníkových bariér bylo svařeno ručně. Metaal 2000 pro tuto práci zaměstnává 14 kvalifikovaných ručních svářečů, kteří všichni odvádějí velmi kvalitní práci. Zejména spojování předních částí znamená hodně svařování. S ohledem na nadcházející objednávku se proto Jan Kok, ředitel Metaal 2000, poohlížel po možnostech robotického svařování hliníku. V té době již používal svařovací robotickou buňku pro ocelové produkty. Společně s Valk Welding Jan Kok vyvinul vodou chlazený přípravek pro minimalizaci rozpínání materiálu během svařování. Přípravek má jednoduchou konstrukci s upínacím systémem a vnitřními/vnějšími konektory. Protože upínání a obrobek mají pevnou polohu, vkládání a odebírání produktů nevyžaduje příliš odborných znalostí. Spíš než používat svařování TIG, společnost Valk Welding doporučila používat svařování hliníku MIG. Výsledkem bylo zlepšení žíhání a vyšší kvalita. 

Svařovací robotická buňka musí zrychlit výrobu

Valk Welding dodal svařovací robotickou buňku s upínacími stoly o délce 3 m, aby byla rezerva pro budoucí svařování větších dílů. Metaal 2000 bude používat tuto buňku výhradně pro svařování hliníkových produktů. S nadcházející, doposud největší objednávkou na  výměnu starších ocelových bariér a na vytvoření skladových zásob je buňka připravena na plné využití. Jan Kok
očekává, že výroba zabere kratší dobu, aby zůstal dostatek prostoru pro další svařování hliníku. 

Vodou chlazený přípravek

Ve srovnání s ručně svařovanými bariérami Jan Kok pozoruje konzistentně vysokou kvalitu svarů vytvořených svařovacím robotem, což je nezbytný faktor pro splnění přísných kvalitativních požadavků stanovených pro bariéry. Zásadní podíl patří vodou chlazenému přípravku, který umožňuje plně regulovat teplo vznikající při svařování, čímž se maximálně zlepšuje homogenita svaru a jsou zachovány konstantní rozměry. 

Svařování AC MIG 

Použití svařovacího robota při plně automatickém svařování AC MIG umožňuje aplikovat na koncový produkt mnohem méně tepla v podstatně kratším intervalu, čímž se snižuje pnutí uvnitř materiálu

a svaru. Po správném nakonfigurování přípravku a svařovaných produktů (odborníky z Valk Welding) je dosahováno konzistentní kvality vyráběných produktů. Při plně automatickém svařování MIG
je množství roztaveného svařovacího drátu stejné u každého produktu. Což není případ svařování TIG, kde manuální svářeč zajišťuje ruční posuv. Svařování MIG s použitím svařovacího robota rovněž 
přispělo ke značnému zvýšení kvalitybariér. 

www.mojobarriers.com www.metaal2000.nl

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu