reha-pol-a

Když belgický výrobce invalidních vozíků Vermeiren zřídil v roce 1994 na jihu Polska pobočku s názvem Reha-Pol-A, přestěhovaly se do Polska i dva svařovací roboty Panasonic dodané firmou Valk Welding.

Když belgický výrobce invalidních vozíků Vermeiren zřídil v roce 1994 na jihu Polska pobočku s názvem Reha-Pol-A, přestěhovaly se do Polska i dva svařovací roboty Panasonic dodané firmou Valk Welding. Tím byl na světě první východoevropský zákazník firmy Valk Welding. Od té doby již dodala firma Valk Welding firmě Reha-Pol-A 15 svařovacích zařízení vybavených roboty, čímž se kontakt přeměnil na trvalý zákaznicko- dodavatelský vztah. Firma Reha- Pol-A je školním příkladem velkoobjemové výroby vysoké kvality, která každoročně z Polska prodá v celém světě 80.000 invalidních vozíků. Tím se z Reha-Pol-A stal největší výrobce invalidních vozíků v Evropě.

Svařovací roboty firmy nezavedla firma Reha-Pol-A ani tak kvůli úspoře nákladů na práci, která je významným tématem v západní Evropě, ale čistě kvůli zvýšení efektivity. 15 jednotek pro svařování s využitím robotu dává výkon 250 kusů za den v třísměnném provozu, a toho při ručním svařováním nelze dosáhnout.U tohoto druhu výrobků hraje navíc roli i konstantně vysoká kvalita svařování. Výrobní závod v Polsku byl v roce 2004 rozšířen o 10.000 m2, kde se nyní vyrábějí pouze rámy pro zhruba čtyřicet různých modelů. Základním materiálem pro všechny typy je 2 mm tenkostěnná trubka, která se proráží, ohýbá a řeže laserem. Za tímto účelem má Reha-Pol-A mimo jiné k dispozici moderní ohýbačku BLM a zařízení na řezání trubek laserem Adige. Všechny komponenty je třeba nakonec svařit v kompletní rámy. Jednotky pro robotické svařování, které firma Valk Welding za tímto účelem dodává firmě Reha-Pol-A, jsou vždy založeny na koncepci rámu H, se dvěma otočnými upínacími stoly o velikosti 3 m na jednu jednotku. Výhodou tohoto řešení je, že stačí vždy svařovat na jediném upínacím stole, čímž se dosáhne optimální doby zapnutí svařovacího robotu. Pro rozměry 3 m byl zajištěn dostatečný prostor pro upnutí, aby se všechny komponenty pro jeden typ daly svařovat v jediné jednotce. Každá jednotka je zařízena pro jeden až dva typy. Z těchto důvodů se nejstarší typy dosud svařují prvními svařovacími roboty Panasonic generace AW, které byly dodány v letech ‘80. Mezitím dosáhly tyto svařovací roboty věku takřka dvaceti let a nasloužily již vice než 50.000 hodin. Dokud však budou na trhu staré typy invalidních vozíků, budou tyto jednotky pro svařování robotem ve výrobě ponechány.

Generální ředitel Slawomir Golec se při využití svařovacích robotů angažoval od prvního okamžiku. O spolupráci a podpoře firmy Valk Welding hovoří vždy jen pochvalně. “Know-how, které firma Valk Welding v této oblasti má, zatím v Polsku jinde nenalezneme. Naši lidé se mezitím naučili tolik, že dokážeme sami provádět údržbu a případně odstranit poruchy. Nyní, kdy je firma Valk Welding lokálně dostupná (Reha-Pol-A je vzdálená od Ostravy dvě hodiny cesty autem), pociťujeme výhodu kratších drah a podpory ve vlastním jazyce.” Do budoucna počítá Slawomir Golec se zvýšením mzdových nákladů, které jsou na evropské poměry dosud nízké. Ty určují z největší části náklady montážního procesu. “Ten však celý zůstává ruční. Proto budeme muset stále zvyšovat efektivnost zejména při výrobě rámů. O to usilujeme mimo jiné používáním vždy nemodernější technologie. V posledních jednotkách pro svařování robotem byly proto použity nejnovější svařovací roboty firmy Panasonic TAWERS. Generální ředitel uvádí jako největší výhody především vysokou rychlost pohybu nové generace robotů, detekci hrozících kolizí (collision detection) a svařovací proces bez rozstřiku. Collision detection je softwarové řešení, které při nadměrném zatížení a vypnutí hořáku nárazem svařovací robot ihned vypne. Výhodou je, že operátor může svařovací robot opět zapnout, aniž musí znovu kalibrovat, a to přináší značnou úsporu času. U firmy Valk Welding je objednáno robotické zařízení číslo 16, které bude dodáno v třetím čtvrtletí roku 2007.

www.rehapola.pl

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu