_MG_1698

Díky dvojnásobnému obratu v posledních třech letech čelil výrobce skleníků Kubo z Westlandu, jihozápadního regionu Nizozemí problémům s výrobními kapacitami.

„Obzvláště v oddělení svařování jsme již dosáhli maximálního počtu svářečů,“ vysvětlil vedoucí oddělení nákupu Ger Helderman. A proto jsme loni v Kubo přešli na robotizované svařování. Valk Welding nám dodal dvě identické buňky, obě s pracovními stanicemi 7,5m. Byl to první krok pro Kubo směrem k robotickému svařování.

Na výrobu skleníků se specializujeme a nyní úspěšně naše výrobky exportujeme. Jak stavitelé, tak i dodavatelé pro výrobce skleníků sídlí převážně zde ve Westlandu, který se nachází na jihozápadě Nizozemí. Kubo a jeho projekty na klíč se prodávají po celém světě a je jeden z lídrů v této oblasti. Díky svým řešením na míru, se prodeje v letech 2015-2016 zvýšily z 90 na 170 hektarů zastavěné plochy. Aby společnost mohla i nadále naplňovat požadavky trhu, rozhodla se v roce 2017 investovat do laseru pro zpracování trubek a svařovacího robota, což byl silný impuls pro zrychlení digitalizace přípravných prací.

Nedostatečné kapacity nenahradí dočasní pracovníci

Kubo těžilo hlavně z flexibilní výroby. „Problém je, že certifikovaných svářečů není moc, a to ani u agentur. A z tohoto důvodu jsme celkem rychle vyčerpali maximální kapacity, když nám narostly svařovací práce. Svařovací robot může dělat opakující se práce. A také to svařovací robot udělá bez jakýchkoliv problémů, což znamená, že kvalita a přesnost je vyšší a nevznikají odchylky při montáži koncového výrobku. V celé naší projektové skupině jsme měli z Valk Weldingu velmi dobrý pocit. Jejich know-how, svařovací roboti Panasonic, kteří jsou speciálně navrženi na automatické svařování, jejich off-line programování DTPS a také flexibilita Valk Welding. Stručně řečeno: bylo to přesně ono,“ vysvětlil Ger Helderman.

Robot vyžaduje menší tolerance

„Věděli jsme, co chceme a Valk Welding přišel s jasným konceptem, který se skládal z dvou robotických buněk, které jsou k sobě zády. Brzy jsme zjistili, že provedení přípravků bude úplně něco jiného, což ve výsledku stálo mnohem více peněz, než bylo vyhrazeno v rozpočtu. A také, svařovací roboti vyžadují menší tolerance, než na jaké jsme byli zvyklí. Předtím 1 mm byl v pořádku a manuální svářeč se s tím uměl vypořádat. Trubky, které jsme řezali plazmou, se ukázaly být pro robota nedostatečně přesné. Tento problém jsme vyřešili laserem pro zpracování trubek.“

„Potřebuje to nějaký čas, než si člověk zvykne“

Dodání mělo dopad jak na zaměstnance, tak i na oddělení logistiky. Helderman pokračuje: „Roboty již používáme půl roku, ale i tak jsme teprve v polovině přechodu z manuálu na digitál. Nyní manuální svářeči pracují na programování robotů. Tento proces si žádá svůj čas. Očekáváme, že to bude trvat ještě rok, než vše odladíme, logistiku, výrobu, přípravné práce.

Vyšší produktivita

Přesunutím expedice na jiné místo ve firmě jsme získali prostor pro další expanzi a taktéž svařovací roboty. Oba roboti jsou vybaveni dvěma stanicemi. Tím jsme značně zvýšili výrobní kapacity a vytvořili si rezervu pro další růst. „Trubky a vzpěry nyní svařují roboti. Délka jednoho cyklu je teď díky robotům znatelně kratší. A další výhodou je, že se již nepotýkáme s chybami v rozměrech. Dříve se nám stávalo, že občas nějaký svar nedopatřením chyběl a musel ho svářeč dodělat, to se nám teď nestává,“ dodává Helderman.

Dalším projektem jsou střešní nosníky

„Loni jsme zpracovali 9 tun galvanizované oceli a velká část tohoto množství se svařovala. Převážně se jednalo o trubky a střešní nosníky. Pro střešní nosníky, které se řežou a lisují, jsou tolerance až příliš velké, na to aby je mohli svařovat roboti. „Pokud je připravíme také laserem pro zpracování trubek, můžou s nimi pak pracovat svářecí roboti. Ale tam se dostaneme až zoptimalizujeme celý tento proces a přechod na něj. S pomocí Valk Weldingu jsme udělali velký krok směrem k optimalizaci,“ uzavírá Helderman.

www.kubogroup.nl

Kubo%201689.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu