Panav

Firma Panav a.s. zabývající se konstrukcí přívěsů je s výrobou 1.200 přívěsů/ návěsů ročně a 360 pracovníky zdaleka největším výrobcem těchto produktů v České republice.

Firma Panav a.s. zabývající se konstrukcí přívěsů je s výrobou 1.200 přívěsů/ návěsů ročně a 360 pracovníky zdaleka největším výrobcem těchto produktů v České republice. Protože Česká republika mohutně investuje do zdokonalování infrastruktury, má Panav zisky především z rostoucího prodeje pro těžkou dopravu. Toto zvýšení kapacity však lze sotva realizovat dalším zvyšováním počtu pracovních sil, protože odborníků je nedostatek. Tento palčivý problém, který platí pro celou Českou republiku, vedl k tomu, že podnik investoval do zařízení pro svařování robotem firmy Valk Welding.

Valk Welding CZ vyvinul společně s nizozemskými inženýry firmy Valk Welding zařízení pro robotické svařování podelníků podvozků s délkou do 15m. Aby se tyto podélníky daly svařovat, vyvinula firma Valk Welding řešení, umožňující plně automaticky přerušit svařovací proces v místě otovru v podélníku. Za tímto účelem inženýři firmy Valk Welding začlenili do systému laserový snímač, který skenuje v předstihu každý svarový spoj a na základě získaných informací upraví program pro provedení svaru potřebné délky. Systém přináší obrovskou úsporu času zejména ve fázi programování.

Zvýšení výroby díky použití svařovacího robota

Ing. Ladislav Fryčák z firmy Panav, který od počátku stál u investice do nové svařovací technologie, považuje použití robotu za jediný možný způsob, jak zvýšit výrobu bez nasazení dalších pracovníků. To, že svařovací robot přináší navíc úsporu mzdových nákladů a umožňuje značně vyšší kvalitu svařovacího švu, hrálo rovněž významnou roli při zvažování, zda do svařovacího sytému takovéhoto rozsahu investovat. Jednotka využívá svařovací robot Panasonic VR008L, který má na pojezdu o délce 22 metrů 4 pracovní stanice, z nichž dvě jsou určeny pro svařování zmíněných podelníků. Společnost Panav sama vyvinula a zkonstruovala upínací stoly. Ty jsou umístěny po obou stranách pojezdu. Umístění upínacích stolů po obou stranách umožňuje výměnu svařované součásti bez přerušení svařovacího procesu. Ladislav Fryčák: “Koncepce přináší takovou úsporu času, že přípravná faze nestačí dodávat díly pro vlastní svařování trámů. Kapacita se tedy dosud nevyužívá naplno, očekáváme však, že koncem roku tohoto stavu dosáhneme.” Robotický systém je používán pro svařování podélných spojů hlavních nosníků podvozku (podélníků) Svařování příčných spojů a speciální svařování vyžadující úpravy podle požadavků individuálních zákazníků se provádějí ručně. Všechny ostatní úkony, jako plazmové řezání, montáž, tryskání, povrchová úprava a dokončovací montáž se provádějí v tomto pořadí v halách, které na sebe navazují. Tento robotický systém je pro firmu Panav první zkušeností s touto technologií. Přesto však podnik vypracoval velice obsáhlý seznam požadavků. Dodavatelé museli mít certifikaci ISO 9001 a rovněž se posuzovala jejich kvalita, čas dodání, know-how, servis a samozřejmě také cena! Z deseti nabídek vybrala firma Panav návrh firmy Valk Welding CZ. Rozhodujícími důvody pro tuto volbu byla přítomnost firmy Valk Welding na území České republiky a její zkušenosti se svařováním dlouhých svarových švů mimo jiné u polské firmy na výrobu obdobných produktů -Wielton a firmy na výrobu autobusů Van Hool. Celá jednotka byla navržena a vyrobena u firmy Valk Welding v Nizozemsku a po testování a odběru firmou Panav byla u ní v lednu tohoto roku instalována. Podle Ladislava Fryčáka je investice do jednotky takovéto velikost objemu rentabilní pouze při minimální výrobě 1.000 vozů ročně. (Pro menší výrobní objem jsou samozřejmě k dispozici jiná řešení/poznámka red.) Panav má podle jeho názoru pro toto řešení také správný objem a získal tím náskok na českém trhu přívěsů/návěsů. Při koncepci systému se rovněž počítalo s dalším rozšiřováním robotického svařování na menší výrobky.

Laserový snímač detekuje přerušení svařovací dráhy

Podélníky pro návěsy jsou tvořeny třemi základními elemnty (2x pásnice+1 x stojina).Stojina je opatřena prostupy pro instalaci příčných nosníků ve finálním rámu podvozku. V místě těchto otvorů je pak nutno přerušit svařovací proces. U popisovaného systému je toto řešeno pomocí zmíněného laserového snímače, který skenováním dráhy před provedením svaru určí délku požadovaného svaru a upraví podprogram tak aby svařování bylo přerušeno v definované délce před otvorem.Tuto činnost opakuje až do detkce konce podélníku zcela automaticky. Technici firmy Valk Welding pro tento účel vyvinuli speciální knihovnu programů, kterou je možné použít při vytváření programů prodalší podélníky případně jejich variace Tento přístup umožňuje přeskočit fázi vytváření programu s 250 až 300 kroky pro každý jednotlivý nosník, či jeho variantu. Toto samozřejmě přináší úměrnou úsporu času. Současně lze díky programovému řešení svařovat robotem rentabilně série o jediném kusu.

www.panav.cz

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu