Westland arc welding robot installation

Velký počet kvalifikovaných svářečů, dostatečné prostory a nižší mzdové náklady byly důvodem, které před 14 lety vedly belgického podnikatele Karla Louwagieho k přesunutí výroby palet pro automobilový průmysl na Slovensko. Pro přesun stá­vajících robotů a návrh nové továrny společnost oslovila Valk Welding. Westlan­du to přineslo začátek úspěšného podnikání a Valk Weldingu založení vlastní pobočky v České republice. Společnost Westland nyní disponuje systémem svařo­vacích robotů, který je schopen svařovat konstrukce až do délky 6 m, díky tomuto řešení Westland získal od společnosti Volvo zakázku na výrobu velkých palet.

Již před přesunem na Slovensko společnost Westland měla ve svém belgickém sídle svářo­vací roboty od Valk Welding. Karel Louwagie poznamenal: „Nejprve jsem byl vůči svařovacím robotům poněkud skeptický, protože svářečská práce je poměrně jednoduchá činnost. Postupně jsem se však přesvědčil, že roboti zajišťují kratší dobu svařování, lepší kvalitu svarů a jistotu, že se na žádné svary nezapomene, protože vše je předem nastaveno. Spolu s novým, velkým svařovacím robotem máme nyní na Slovensku tři svařovací roboty.“

Dodavatel pro automobilový průmysl
Na Slovensku společnost Westland působí pod jménem Westmetal SK, specializuje se na kon­strukci a výrobu palet, které se používají k poho­dlné a bezpečné přepravě polotovarů, jako jsou například kompletní karoserie, mezi jednotlivými výrobnami. Palety pro automobilový průmysl jsou hlavní činností na Slovensku. V Belgii se spo­lečnost zaměřuje na kovové konstrukce a výrobky pro ustájení koní.

Vstup na Slovensko
„Rozhodnutí o podnikání ve východoevropské zemi bylo dáno konkurencí z Polska a České republiky. Abych v konkurenčním boji obstál, rozhodl jsem se, že se vydám tímto směrem. Dále jsme v Belgii narazili na tři problémy – nedařilo se nám najít vhodné svářeče, bojovali jsme s nedostatkem prostor a měli jsme vysoké mzdové náklady ve srovnání s našimi konkurenty, kteří již byli ve střední a východní Evropě. Ze Slovenska jsme měli také výhodnější pozici pro dodávky do ostatních částí Evropy. Výrazně jsme rozšířili výrobu, protože jsme měli k dispozici všech­ny stroje,“ vysvětluje Karel Louwagie. 

Příležitosti s větším svařovacím robotem
Když jsme od společnosti Volvo obdrželi RFP na objednávku 1 300 palet o rozměrech 6 x 2,2 m, bylo jasné, že potřebujeme svařovací­ho robota, který nabídne konkurenční cenu. A tak jsme se do toho vrhli. Jsme přesvědče­ni, že velké svařovací roboty poskytují více příležitostí. Dnes jsme jedni z mála, kteří mohou sériově svařovat takto velké díly, díky tomu jsme atraktivním dodavatelem pro OEM trh.“

Karel Louwagie pokračoval: „Nový velký svařovací robot je plněn nasazen pro rámy karoserií vozů Volvo V60. V průměru svaří­me jeden rám za hodinu. Díky objednávce 1 300 kusů má svařovací robot na chvíli o práci postaráno. Menší roboty používáme k svařování sérií menších rámů pro kontej­nery.

Podpora společnosti Valk Welding CZ
Koncepční jednání a obchodní část řešila společnost Valk Welding BE, protože naše vztahy se datují až do roku 1995, kdy jsme v Belgii získali prvního svařovacího robota. Systém byl postaven v Alblasserdamu a po zakoupení byl v úzké spolupráci se zaměst­nanci společnosti Valk Welding CZ nainsta­lován v prostorách klienta na Slovensku. Podporu v oblasti programování, kalibrace a školení operátorů poskytli pracovníci ostravské pobočky. Karel Louwagie uvedl: „To je přínos práce s integrátorem robotů působícím po celé Evropě.“

Programování off-line
„K programování svařovacích robotů použí­váme systém DTPS. Daný díl a odpovídající svařovací formu nakreslíme v 3D (často v aplikaci Autodesk Inventor) tak, aby bylo vše viditelné, a poté je převedeme do programu DTPS. Tímto způsobem ovládáme pohyb svařovacího hořáku. A pak už jen vše doladí­me, abychom odstranili veškeré nepřesnosti a můžeme spustit robota,“ uzavírá Karel Louwagie. www.westmetal-sk.eu

Westland%20arc%20welding%20robot%20insta

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu