Linido

Společnost Linido v Nizozemsko vyvíjí a vyrábí pomůcky pro bezpečné používání koupelen, sprch a toalet pro starší a invalidní osoby.

Společnost Linido v Nizozemsko vyvíjí a vyrábí pomůcky pro bezpečné používání koupelen, sprch a toalet pro starší a invalidní osoby. Společnost patří celosvětově k jednomu z nejspecializovanějších výrobců v této oblasti a disponuje dynamickou organizací a moderními výrobními systémy. V oblasti svařovací techniky spolupracuje společnost Linido se společností Valk Welding již od roku 1991. Současný svařovací robot běží již asi dvanáct let a téměř nevyžaduje údržbu. Kromě toho byl před čtyřmi lety uveden do provozu manipulační robot, který zajišťuje manipulaci trubek u ohýbacího stroje Mewag. Navzdory omezené nutnosti údržby vyslovil Ron Snijder názor na servis společnosti Valk Welding: „Společnost Valk Welding v souvislosti s údržbou sice téměř nevidíme, vidíme ji však při udržování úrovně znalostí pracovníků. Širokou podporu, kterou společnost Valk Welding v této oblasti poskytuje, vidíme rovněž jako důležitou úlohu poskytování údržby ze strany dodavatele.“

Ron Snijder, jako manažer nákupu a výroby odpovědný za plynulost výroby společnosti Linido, je v oblasti servisu se společností Valk Welding v podstatě málo v kontaktu. Ron Snijder: „Roboti vyžadují nepatrnou údržbu a provádějí bez problémů svou práci ve dne v noci. Vypovídá to o spolehlivosti robotizovaných systémů, z čehož máme velikou radost. Neznamená to, že se již nemusíme obracet na naše dodavatele. Rozsáhlá pomoc a služby, které společnost Valk Welding poskytuje v oblasti (do)školení, jsou pro nás proto velmi důležité. V letošním roce společnost Valk Welding vyškolila dva pracovníky v oblasti programování. Roboti sice nevyžadují žádnou údržbu, lidé, kteří musí roboty obsluhovat a programovat, však vyžadují znalosti. Je nutno zajišťovat, aby se udržoval stav techniky, aby se tak optimálně využívaly jak možnosti robota, tak I programování.“ Společnost Linido v letošním roce z vlastní iniciativy zahájila optimalizaci operací prováděných svařovacími roboty. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že robotem by se mohlo svařovat více výrobků v malých sériích, kdyby měla obsluha potřebné znalosti. Ron Snijder: „Odchodem našeho hlavního asistenta zmizela rovněž velká část znalostí v této oblasti a sami jsme nebyli dostatečně schopni provádět vylepšení na svařovacím robotu. V takovém případě nabízí společnost Valk Welding skvělou nabídku kurzu jak pro starší, tak i pro zcela nové svařovací roboty. Mezitím společnost Valk Welding obeznámila dva naše pracovníky se všemi „tipy a triky“ v oblasti programování a my tak můžeme naprogramovat zlepšení a nové výrobky efektivním způsobem.

www.linido.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu