Faymonville_1530

Společnost Faymonville, která se zabývá výrobou podvalníků pro dopravu těžkých nákladů, nyní, poté co po mnoho let prováděla svařování dílčích sestav na robotech, uvedla do provozu rozsáhlý svářecí robotický systém,

Díky tomu mohla společnost výrazně zvýšit efektivitu své malosériové svářecí výroby, zachovat si svoji konkurenční výhodu v Belgii a posílit svoji pozici v Evropě. Společnost Faymonville, která zaměstnává 760 osob v 5 lokalitách v Belgii, Lucembursku, Polsku a Rusku, vyrábí ročně více než 2000 jednotek. Společnost se specializuje na výrobu zákaznicky uzpůsobených podvalníků pro výjimečnou přepravu, které se staví v rozmanitém provedení. Nejnovějším konceptem je koncept COMBIMAX: podvalníkový systém pro dopravu těžkých nákladů sestavený ze standardizovaných modulů. Společnost Faymonville tedy nabízí podvalníkový systém, který je možné flexibilně sestavit podle požadavků zákazníka. Společně s univerzálními spojkami je tento koncept ve světě přepravy jedinečný a revoluční. 

Navrženo pro robotické svařování
Provozní ředitel a spoluvlastník společnosti, Yves Faymonville říká: „Svařování je stěžejní částí naší výroby. Proto jsme používali 20 let roboty Valk Welding ke svařovací výrobě „menších“ součástí do hmotnosti 1500 kg. Zavedení konceptu COMBIMAX vedlo ke vzniku myšlenky používat robota ke sváření kompletních sestav. Každý modul je tudíž navržen tak, aby mohl být svářen pomocí robota. „Moduly COMBIMAX se v současnosti stále ještě svářejí ručně, ale od uvedení na trh pracujeme na konceptu nového svařovacího robotického systému. 

Svářecí robotický systém o rozměrech 8,5 x 27 metrů
Společnost Valk Welding nakonec postavila svářecí robotický systém, který se skládá z několika stanic, aby mohl robot také svářet dílčí sestavy při změnách podvozků. Celý systém měří přibližně 8,5 x 27 metrů, včetně bezpečnostního oplocení. Velké a těžké podvozky se polohují pomocí dvou synchronně řízených polohovadel, které dokážou manipulovat s břemenem o celkové hmotnosti 10.000 kg s maximální délkou podvozku 12 metrů. Dva svařovací roboti jsou namontováni 3osém pojezdu XYZ, aby byly všechny svařovací polohy optimálně přístupné. Vzhledem k přepravě těžkých nákladů na veřejných silnicích je kvalita svařování pro společnost Faymonville prvořadá. Proto se rovněž využívá svařovací proces s „hloubkovou penetrací“, který je u robotů Panasonic WGH standardem. Tím je zaručeno velmi hluboké tavné zavaření, aby mohla být rovněž uzpůsobena příprava svarového švu tak, aby došlo k významnému snížení nákladů na svařování. Dokonalá poloha při svařování má zde největší význam, a proto byl zvolen systém s celkem 22 řízenými osami.

Offline programování
S ohledem na velmi malé série a velikosti/hmotnosti výrobků bylo nutné použít offline programování. Toto byl rovněž jeden z rozhodujících důvodů, proč byl tento projekt zrealizován spolu se společností Valk Welding. Velmi důležité je jak snadnost používání tohoto softwaru, tak i know-how společnosti Valk Welding. Software DTPS software je společným jmenovatelem během celého probíhajícího rozvoje směrem k vyšší flexibilitě.

Thick Plate
Těžké konstrukce vyžadují prakticky ve všech případech inteligentní vyhledávací algoritmy, aby bylo možné se pohybovat v rámci tolerancí pro výrobek, a vícevrstvé svary. Tradiční programování by zabralo obrovské množství času. Společnost Panasonic nabízí softwarová řešení zejména pro účely, jako jsou tyto. Společnost Faymonville využívá tento software k naprogramování nového výrobku každý den a je jednou z nejschopnějších společností, které dokáže řádně využívat možnosti tohoto jedinečného softwaru.

Zachování konkurenceschopnosti
Svařovací robotický systém je nainstalován v závodě v Belgii. Yves Faymonville říká: „Kvůli vysokým mzdovým nákladům se stal Büllingen naší nejdražší výrobní lokalitou. Nejlepší způsob, jak tuto situaci zlepšit, bylo zlepšení svařovacího robotického systému. Dokázali jsme významně snížit dobu zpracování a lhůty dodání, a také jsme dokázali uspořit náklady. Společnost Valk Welding nám zajistila tento svařovací robotický systém od jeho návrhu až do jeho zavedení, a rovněž nám poskytuje následnou podporu po prodeji.“

Po celé Evropě
Přívěsy společnosti Faymonville se prodávají po celém světě prostřednictvím sítě prodejců. Společnost Faymonville má provozovnu i v Rusku. Yves Faymonville říká: „Máme v plánu zde provádět sestavování specifického typu podvalníku a dílčí sestavy pro tento typ podvalníků budeme vyrábět tady“.

Faymonville%201527%20.jpg

Faymonville%20oplegger.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu