Stokota

Stokota, mezinárodní výrobce dopravních prostředků a poskytovatel logistických služeb instaloval ve svém polském výrobním závodě svařovací robotický systém Valk Welding. Tento systém je používán pro svařování kompletních konstrukc

Vedení společnosti Stokota již nějakou dobu zvažovalo zvýšení produktivity nasazením svařovacích robotů ve výrobním závodě v Elblagu v Polsku. CEO pan Ronald Lefebvre: “Intezivní průzkum trhu nás přivedl ke spolupráci s Valk Welding, který nejenže byl schopen dodat robotický systém, ale byl ochoten s námi projít celý projekt, včetně řešení souvisejících záležitostí při svařování hliníkových cisteren za nákladní automobily.”

Robotický systém s pojezdem XYZ
Cisternové přívěsy a návěsy pro nákladní automobily vyráběné ve Stokotě dle specifikací jejich odběratelů se liší velikostí, designem a použitými materiály. Stokota zamýšlela svařování kompletní cisterny pomocí svařovacího robota. Po provedení prvních simulací ve Valk Welding vyšlo najevo, že toho je možné dosáhnout pouze při využití relativně velkého systému, ve kterém je robot umístěn na pojezdu XYZ. Tento system o délce 32 m je vybaven dvěmi pracovními stanicemi. Přesun robota v osách X,Y,Z a rotace výrobku umožňuje obsáhnout svary ze všech vnějších stran cisterny. Valk Welding tak při konstrukci a stavbě tohoto systému mohl využít zkušeností, které získal při realizaci obdobných projektů pro svařování velkých svařenců v minulosti.

Arc Eye rotující laserový sensor
pro sledování svarové spáry Z důvodů svařovaného materiálu a dosažitelné přesnosti přípravy výroby a členitosti konstrukcí byl robotický systém vybaven nástrojem pro sledování svarové spáry pomocí rotujícího laserového sensoru Arc Eye. Tento systém umožňuje i pro hliníkové svařence a tupé spoje korigovat trajektorii hořáku dle zjištěných odchylek během procesu svařování.

Nejmodernější technologie pro svařování hliníku
Robot je vybaven technologií pro MIG svařování hliníku. Tato technologie je rozšířená o speciální možnosti svařování hliníku jako je: Spiral weaving pro dosažení co nejlepší kresby/vzhledu svaru pomocí spiralovitého pohybu hořáku. Synchro pulse welding pro možnost synchronizace změny parametrů s pohybem hořáku a tak dosažení rozdílných parametrů v horním a spodním bodě kývavého pohybu (vhodné např. pro svařování výrazně rozdílných tlouštěk). Spolu se základními vlastnostmi svařovacího systému Panasonic G3 TAWERS umožnily tyto rozšířené možnosti realizaci tohoto specifického projektu pro svařovaní komplikovaných výrobků jakými cisterny pro návěsy a přívěsy bezesporu jsou. Komunikace a podpora v polském jazyce poskytnuta prostřednictvim poboček Valk Welding v České republice a Polsku znamenala pro tento projekt značný přínos a urychlení postupu zprovoznění tohoto systému . 

Stokota vyrábí také palivové cisterny pro tankování civilních i vojenských letadel. Robotický systém umožnil zvýšit firmě Stokota svůj podíl na tomto rostoucím trhu. Všech 30 cisteren dodaných Belgickým vzdušným silám bylo rychle a efektivně svařeno právě na tomto robotickém systému. www.stokota.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu