Kemeling 1

Kemeling Kunststoffen zrobotizoval termické svařování

Termické svařování plastových desek je téměř výlučně manuální práce. Zkušení pracovníci zahřejí obě části desky elektrickým extruderem a plynulým pohybem postupně přidávají materiál. Kemeling Kunststoffen, který sídlí v holandském Naaldwijku, napadlo, že by tuto činnost mohl dělat robot a proto oslovil Valk Welding. Původně se počítalo s tím, že robot bude tepelně svařovat velké kulaté nádrže na kapaliny, ale nyní se každý volný čas využívá i pro jiné kusy. Jednatel firmy Robert Kemeling říká, „Neustále objevujeme nové možnosti využití.“

Kemeling Kunststoffen vyrábí plastové kontejnery, nádrže, studnice, schránky a kryty pro zemědělské a zahradnické využití, stavbu lodí a jacht, úpravu vody a veřejné stavby, atd. Nejběžněji se používají k ukládání tekutých i pevných látek. 80% z toho co firma vyrábí, se se vyrábí z plochého HDPE polotovaru o tloušťce 6 až 30 mm. Tyto desky se řežou na míru, tvarují a bodově se svaří nebo se tepelně svaří a poté jsou jednotlivé součásti spojeny ve výsledný výrobek.

Vlastní vývoj
Robert Kemeling říká, „Pokud chceme mít kvalitně spojené části, potřebujeme certifikovaného svářeče, ale robota může ovládat i necertifikovaný zaměstnanec. Na druhou stranu je nutné kvalifikovaného pracovníka pro programování. A proto jsme pro automatizaci tohoto procesu využili spolupráci se studenty. Využili jsme použitého (second hand) robota, abychom připravili testovací pracoviště na termické svařování dvou HDPE desek. S tímto konceptem přišel Valk Welding, který připravil termické svaření kulaté nádrže o průměru 3 metry a to jak z vnitřní tak i z vnější strany, celá nádrž je na nosné podstavě. Polohovadlo se otáčí takovou rychlostí, aby extruder byl schopen zajistit kvalitní svar. Velká zásluha Valk Welding je, že byl schopen náš koncept převést do svařovací buňky a to vše s důrazem na ovládání robota a komunikaci s polohovadlem.“

Čistě bez kritických tolerancí.
Během procesu se plast přidává z cívky, zatímco extruder nahřívá obě dvě desky a tím se všechny tři části spojí a vytvoří molekulární spoj, který je velmi pevný. Hessel Luiten, který prošel celým projektem jako student – konstruktér průmyslových výrobků je nyní zodpovědný za programování celého robota, „Je to zcela čistý proces, který neprodukuje žádné zplodiny na rozdíl od svařování kovu. A také tolerance nejsou tak kritické. Pokud robot tlačí extruder šikmo vzhůru pod správným úhlem, vytvoří se dostatek tepla, aby se oba materiály natavily. Velká část znalostí a zkušeností vychází z toho, jak dokážeme kompenzovat ztráty a změny rozměrů materiálu při tavení.“

Šetříme náklady na práci
Největším finančním přínosem jsou naše úspory na zaměstnance a taktéž jistota kvality. Robert Kemeling, „Výrobní kapacity se zvýšily, protože nyní může jeden operátor pracovat na dvou kontejnerech zároveň. Co víc, práce se nyní provádějí v pravidelných nepřerušovaných pohybech, což zajišťuje vysokou a stálou kvalitu. A navíc, práce s extruderem je i pro zkušeného pracovníka fyzicky velmi náročná.

Kemeling%202.jpg

www.kemeling.nl

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu