Project Kuipers

High Tech zpracování plechu završené robotickým svařováním

Když jedna z nejmodernějších společností zpracující plechy přijímá další krok k robotiza-
ci svařování, zvolí si nejlepší technologii, ale i dodavatele, který nejlépe odpovídá jejich
požadavkům. Firma Kuipers Blechtechnik v Meppen (Emsland) zakoupila druhý svařovací
robot Panasonic od společnosti Valk Welding. Dnes již dobře známá v tomto regionu.
Systém je v plném provozu od poloviny roku 2013. Co přineslo partnerství?

Na základě pokračujících investic do inovací produktů technologie
Kuipers Blechtechnik si společnost zvýšila svůj obrat pětinásobně za
pět let. S 270 zaměstnanci a 18 000 m2 výrobních prostor Kuipers
Blechtechnik patří mezi větší dodavatele zabývajícími se pokovová-
ním. Od té doby co Michael Kuipers převzal vedení společnosti již
čtvrté generace, kromě výroby polotovarů stouplo do popředí také
obloukové svařování. Na tomto oddělení se stále nachází 80 ručních
svářečů, v Kuipers jsou specialisté na svařování hliníku. Firma Kuipers
Blechtechnik je v této oblasti certifikována a dodává své výrobky pod-
le standardu ENC 90. Jak to vidí Michael Kuipers, robotizace svařování
by měla být přínosem pro high-end technologii zpracování plechu.

Krok k robotizaci svařování
Jako svařovací specialista Michael Kuipers (SFM/IWS) ví přesně, jaká
kritéria svařovací robot musí splňovat. Za prvé musí být svařovací
robot pružně a rychle nastavitelný, obsahovat co nejméně komponen-
tů jiných značek, off-line software musí být v souladu se společností
a její vizi a musí být snadno ovladatelný. Michael Kuipers: "s dodava-
telem je to hlavně o sociálních dovednostech: jste bráni vážně jako
klient, rozumíte si s lidmi, kteří tam pracují, mluví vaším jazykem, jak
je podpora organizována, a jsou náhradní díly rychle dostupné?" Na-
konec bylo rozhodujícími faktorem pro volbu vysokorychlostní série
TA Panasonic skutečnost, že všechny komponenty byly vyrobeny
stejným výrobcem.

Periférie důležitější než svařovací robot
"I když Panasonic nabízí ty nejlepší a nejrychlejší svařovací roboty
pro obloukové svařování, všichni svařovací roboti jsou v podstatě
schopni zvládnout stejnou práci. Při ohlédnutí zpět, rozdíly jsou pře-
devším v periférii. Panasonic se zaměřuje především na automobilový
průmysl a méně na malé a střední podniky. Panasonic také funguje

na základě předpokladu většího množství základních znalostí,

které naši zaměstnanci neměli. V tomto ohledu jsme potřebovali větší podporu
v podobě podrobného základního kurzu a znalostí. Naše kontaktní
osoba Jörn Lota, který již pracuje pro společnost Valk Welding nějakou
dobu, nám byl schopen poskytnout podporu. Nabídli nám školení,
včetně kurzu v DTPS off-line programování, částečně v Alblasserdamu
a částečně ve vlastních prostorách. Takto jsme byli schopni velice
rychle zvládnout celý proces ", říká Michael Kuipers.

Více než vyhovující standard Valk Welding
Druhý systém byl objednán od firmy Valk Welding ihned. Michael
Kuipers: svařovací robot Panasonic TA 1800, namontován na E-rámu
a dvou 3 x 1 m stanicích je vybaven také svařovacím hořákem s pne-
umatickým shock sensorem, kalibračním softwarem a systémem Quic-
ktouch pro vyhledávání pozic svarových spojů. Existuje také systém –
Wire Wizard, který umožňuje umístit sud se svařovacím drátem přímo
u systému. Toto jsou všechno komponenty, s nimiž Valk Welding
vyniká před ostatními a tak usnadňuje spolehlivý a vysoce kvalitní.

 

Žádost o poskytnutí informací
“Naše rozhodnutí pokračovat s firmou Valk Welding jako naším dodavatelem / partnerem svařovací robotizace bylo dobré.”

"Nelze provést "není v jejich slovníku. Reference, které jsme zde konzultovali v regionu odrážejí stejné výborné zkušenosti.

Michael Kuipers
Manager Kuipers Blechtechnik

Zpĕt k přehledu