2016-02-05 VOP project

Malé série, přesně dle objednávky na svařovacích robotech

Valk Welding dokončil jedinečný projekt pro českého dodavatele VOP CZ, v němž se 21 různých typů palivových a olejových nádrží pro vysokozdvižné vozíky svařuje přímo z automatizovaného skladovacího systému téměř bez lidské síly na svařovacích robotech Panasonic. Tento projekt je ukázkovým příkladem rozšířené automatizace s vysokým stupněm flexibility, projektem typu Industry 4.0. VOP tímto zvýšil své kapacity o 60% a zkrátil čas cyklu o 40% v porovnání se svými stávajícími svařovacími roboty. VOP si dalo za cíl naplnit kapacitu 35 000 kusů za rok, při použití tohoto systému.

VOP nevyrábí pouze vozidla pro ministerstvo obrany, ale taktéž dodává komponenty jako palivové a olejové nádrže pro vysokozdvižné vozíky a zemědělská vozidla. Když loni společnost získala certifikaci dodavatele pro Caterpillar, produkční plán byl zvýšen na 22 000 kusů na rok a v této chvíli jsou dojednávány další objednávky. A proto některé kusy, které se svařovaly ručně nebo se svařovaly na používaných IGM robotech musely být od toho okamžiku svařovány s použitím zcela nového výrobního systému. Vedoucí investičního oddělení a vedoucí celého projektu pan Ing.Horník : " A tak jsme hledali řešení, které by nám umožnilo to celé zvládnout technicky a logisticky na stejné ploše jako doposud." 

Četné zkušenosti s roboty

VOP již mělo několikaleté zkušeností s roboty, když aplikovali do svých systémů první roboty od Valk Welding v roce 2006. Od té doby pak Valk Welding dodal do VOP CZ dalších devět svařovacích robotů. Na základě vzájemé spolupráce oslovil i také Valk Welding, aby vytvořil nový systém pro plně automatické svařování nádrží. Projektoví inženýři Valk Welding připravili projekt, který nakonec uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném VOP CZ na dodávku tohoto rozsáhlého zařízení. Celý systém byl dodán ve spolupráci s českými subdodavateli společně s robotickými buňkami připravenými v holandském Alblasserdamu.

Vysoký stupeň flexibility

Kromě podstatného zvýšení objemu produkce, byl taktéž přáním VOP vysoký stupeň flexibility. Celkem 21 různých typů nádrží je svařováno v relativně malých sériích, přesně dle objednávek zákazníků VOP CZ. V extremních případech se jedná o série o jednom kusu. Zařízení proto pracuje na principu plně automatizovaného skladu, ve kterém jsou skladovány jak přípravky, tak nastehované i posvařované nádrže. Tyto jsou pak pomocí plně automatizovaného dopravníku distribuovány na patřičná místa v systému, kde jsou zpracovány.

Automatizace logistiky

Jak už bylo zmíněno systém se skládá z automatizovaného skladu, který obsahuje 72 míst pro paletky s přípravkem, ve kterém může být upnuta nádrž. Kapacita skladu je zvolena tak aby umožňovala po určitou dobu zcela bezobslužný provoz. Sklad je obsluhován dvěma automatickými vozíky, které umožňují plnou obsluhu jak dvoupatrového skladu, tak sedmi přípravných stanovišť, dvou robotických pracovišť a čtyř dokončovacích pracovišť.

Dvě identické robotické buňky

Aby byly splněny požadavky na kapacitu svařování, byly instalovány v celém systému dvě identické svařovací buňky, které mohou každá zpracovat libovolnou z požadovaných nádrží. Každá buňka je vybavena svařovacím robotem Panasonic TA1900 a dvouosým polohovadlem typu drop-center. Toto umožňuje pro všechny nádrže dosáhnout nejvhodnějších pozic pro svařování. Časy svařování byly díky nejmodernější technice sníženy u vzorového produktu na 12 minut (51 minut ručního svařování, 18 minut robotického svařování na starším robotu). Snížení těchto času cyklu umožňuje dosáhnout vyšší roční kapacity produkce nádrží. Programy pro svařování nádrží byly součástí dodávky celého zařízení a byly připraveny techniky Valk Welding během budování systémů

40% úspora času

Systém byl zprovozněn v první polovině 2015 a po ukončení zkušebního provozu předán doplného užívání počátkem léta. Využití nejnovějších technologie pro obloukové svařování Panasonic WG3 ve výsledku snížilo dobu jednoho cyklu více, než se původně očekávalo. Časy zmíněné výše znamenají, že VOP CZ dosáhlo 40% úspory času při svařování těchto nádrží v porovnání se staršími robotickými systémy. Projektový manažer pan Ing. Šturala řekl: "Kvůli jejich rychlosti a kvalitě je využití svařovacích robotů v každém případě nutností, pokud chceme dosáhnout takového objemu výroby. Vezmeme-li do úvahy také nedostatek kvalifikovaných svářečů a techniků, kterému denně čelíme, je toto jediné možné efektivní řešení výroby těchto produktů.“

Pružná odezva na požadavky trhu

VOP CZ považuje systém pro automatizované svařování jako je tento za absolutní nutnost, nejen pro dosažení požadovaného objemu výroby, ale také aby mohli rychle a pružně zareagovat na požadavky trhu, pan Ing. Horník řekl: "Přímo z našeho skladu můžeme připravit velké množství nádrží a svařit je okamžitě po obdržení objednávky, což nám umožňuje dodávky našim zákazníkům rychle a spolehlivě v režimu just-in-time." S tímto komplexním svařovacím systémem učinilo VOP CZ velký krok kupředu a získalo podstatnou konkurenční výhodu na trhu s těmito výrobky. www.vop.cz

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu