MetalFach IMG_3031

Metal-Fach je jedním z hlavních výrobců zemědělské techniky v Polsku. Nyní společnost vstoupila do dlouhodobého partnerství se společností Valk Welding.

Cílem tohoto partnerství je vyměnit velké množství svařovacích robotů a také rozšířit svařovací kapacity. Rozhodujícím bodem proč firma zvolila právě Valk Welding a jejich dodavatele byla vysoká kvalita svařování, off-line programování a systém vyhledávání pozice svarového spoje. Projekt zahrnoval dodávku šesti svařovacích robotů během deseti měsíců.

Metal-Fach již měl určité zkušenosti se svařovacími roboty. Tyto systémy však neumožňovaly vyhledávání pozice svarových spojů, což zejména u větších kusů s velkými tolerancemi téměř znemožňovalo seriózní práci. Procesní inženýr pan Michaluk říká: „Programy se musely upravovat manuálně, což zabíralo dost času a kvalita nebyla vždy stejná. Chceme, aby naše výrobky měly tu nejvyšší kvalitu, a proto potřebujeme osvědčené řešení, které bude splňovat naše požadavky. Klíčovou roli, co se týče kvality a efektivnosti hrají právě svařovací roboti.“ Z toho důvodu se v Metal-Fach rozhodli najít spolehlivého partnera.

MetalFach%20IMG%203031.jpg


Testovací fáze
Valk Welding provedl ve svém technickém centru v Mošnově sérii svařovacích ukázek pro výrobky, které poskytl Metal-Fach. Došlo i na nespočet návštěv u referenčních firem, které jsou zákazníky Valk Welding a v neposlední řadě také na představení off-line programování rámu přívěsu softwarem DTPS. Po návštěvě referenčních firem a provedení svařovacích testů se v Metal-Fachu rozhodli pro technologii a know-how Valk Welding. Celkově to od první návštěvy zaměstnanců Metal-Fach trvalo po podpis první zakázky dva roky. V této době bylo nutné vybudovat dobré partnerské vztahy a vzájemnou důvěru mezi oběma firmami. Díky tomu se také mohl Metal-Fach připravit na přechod na konstrukce, které byly vhodnější na programování svařovacích robotů.

Zjednodušení programování
Výrobce strojů a zařízení snil hlavně o tom, že programování bude zjednodušené a bude umožňovat svařování objemných rámů s dodržením vysoké kvality. Evropský dodavatel svařovacích robotů Valk Welding, který se velice úzce specializuje na automatizaci a robotizaci svařování, nabízí ke svému softwaru DTPS i řešení pro off-line virtuální programování. Off-line programovací software DTPS má nyní v Evropě více než 750 platných licencí a je tak nejrozšířenějším softwarem pro off-line programování obloukových svařovacích aplikací v Evropě. Na vývoji DTPS se Valk Welding podílel v úzké spolupráci s firmou Panasonic, aby co nejflexibilněji umožnil automatizovat svařování ve výrobě.

MetalFach%20IMG%203051.jpg


Sledování Svaru
Chceme-li ve výrobě velkých rámů zajistit maximální možnou kvalitu svarů, je nezbytné, aby robot nejdříve zkontroloval veškeré odchylky a korigoval umístění svarového spoje přímo ve svařovacím programu. Valk Welding využívá hledací systém Quick Touch. Svařovací robot dotekem svařovacího drátu „změří“ pozici svařovaného elementu, porovnáním s pozici naprogramovanou na originálním díle pak vypočte odchylku. Všechny nalezené odchylky software pak použije přímo v celém programu nebo jen v jeho částech, díky tomu svařovací robot najde přesné místo pro umístění svarového spoje, čímž zajistí vysokou kvalitu svařování.

První Robot
První robot, kterého se Metal-Fach rozhodl pořídit, měl svařovat rámy přívěsů traktorů o rozměrech 2200 x 4200 mm. Tento robot zajistil Metal-Fachu zdvojnásobení efektivity. Díky tomu dosáhla firma Metal-Fach obrovského úspěchu, a proto se rozhodla rozšířit stávajícího robota o ještě jednoho, tak aby mohli plně využít všech možností celého systému a mohli zcela nezávisle na sobě svařovat na dvou pracovních stanicích.

Dalších pět svařovacích robotů
Letos Valk Welding dodal dalších pět svařovacích robotů pro svařování malých konstrukcí, polotovarů, podsestav, velkých, rozměrných kusů a pro sériovou produkci kotlů na tuhá paliva. Robot pro svařování kotlů je vybaven dvouosým polohovadlem typu L. „Díky polohovadlu typu L jsme mohli umístit výrobek tak, aby bylo možné získat co nejlepší přístup pro svařování.“

Off-line programování
Výrobní ředitel pan Rymaszewski: „Využíváme teď off-line programování DTPS opravdu často. Tento 3D software skutečně usnadnil práci programátorům. DTPS také využíváme k úpravě programů, které byly vytvořeny přímo na stroji pomocí teach pendantu (programovacího boxu).“

Bez naší „super party“ by to nešlo
Pan Rymaszewski: „Obměna technologií svařovacích robotů není jen investicí do hardwaru, softwaru, změny logistiky a konstrukce výrobku. Důležitou částí skládačky a klíčem k úspěchu je také vytvořit ten správný tým lidí, jež mají znalosti, vzájemné porozumění a odhodlání. Pokud bychom nevytvořili tuto „super partu“ nebylo by možné tak rychle implementovat svařování robotem a spustit sériovou výrobu.“ Je třeba zmínit, že investice firmy Metal-Fach do svařovacích robotů byly opravdu velké, nicméně odhadem by se tyto investice měly navrátit za 3 až 5 let. A také by se nemělo zapomínat na to, že díky této investici do automatizace svařování se pracovní podmínky celé obsluhy významně zlepšily a zároveň to byl obrovský technologický skok nejen v oblasti svařování, ale také i v dalších částech výroby.“
www.metalfach.com.pl

MetalFach%20IMG%202977.jpg

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu