vdl

Skupině VDL Groep dodala firma Valk Welding nedávno kombino vané zařízení pro obloukové/čepové (navařování).

Skupině VDL Groep dodala firma Valk Welding nedávno kombino vané zařízení pro obloukové/čepové (navařování). Zařízení se používá ke svařování výrobků pro automobilový průmysl. Výrobky pro tento sektor se musejí dodávat se zcela nulovým počtem vad. Montáž prvků meto dou čepového svařování musí proto probíhat za všech okolností plně automaticky. Pro dosažení 100% bezvadné montáže navařuje čepy na výrobek robot.

Aby bylo možno provádět jak obloukové svařování tak navařování čepů, byl robot pro obloukové svařování firmy Panasonic vybaven výměnným zařízením nástrojů firmy Schunk. Robot pracuje plně automa ticky střídavě se standardním hořákem pro obloukové svařování a hlavou pro navařování čepů firmy Thomas Welding. Hlava pro čepové svařování je vyba vena plně automatickým podavačem, který přivádí čepy do hlavy. Aplikace této jedinečné kombinace je výsledkem dlouholeté úspěšné spolupráce mezi sku pinou VDL Groep a firmou Valk Welding, díky jíž bylo docíleno vysoké míry automa tizace řady svařovacích procesů. Zařízení je již 7. robotem pro obloukové svařování, který firma Valk Welding ve skupině VDL zavedla.

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu