hydrospex

Letos v létě společnost Valk Welding obdržela poptávku od společnosti Hydrospex, výrobce hydraulických těžkých zvedacích systémů.

Letos v létě společnost Valk Welding obdržela poptávku od společnosti Hydrospex, výrobce hydraulických těžkých zvedacích systémů. Případná objednávka byla podmíněna dodáním svařovacího robotu ve velmi krátkém termínu. Společnost musela pro nově vyvinutý systém svařit během několika měsíců sérii 800 pouzder, znamenalo to práci, pro kterou se muselo nasadit přechodně asi 15 svářečů navíc. Svařovací robot by takovou práci dokázal provést při plynulé výrobě za 17 pracovních dnů. Ředitel Tjerko Jurgens chtěl mít buňku svařovacího robotu hned a nechtěl čekat 3 měsíce. Společnost Valk Welding dokázala tento požadavek splnit a dodala během 1 týdne svařovací systém M3100 připravený k provozu. M3100 je kompletní robotický systém postavený na na konceptu H-rámu se 2 pracovními stanicemi, každá o délce 3m, řízením a kompletním CE certifikací.

Společnost Hydrospex, The Heavy Lift Company, se jako specialista v oblasti těžké přepravy rozrostla na jednoho z největších dodavatelů zvedacích systémů na světě. Bez výrobků a schopností této společnosti by nikdy nebylo na svém místě Kolo tisíciletí v Londýně a ruská ponorka Kursk by pravděpodobně stále ještě ležela na mořském dnu. V sídle společnosti v Hengelo asi 100 pracovníků vyvíjí a vyrábí řešení pro nejrůznější projekty pro zvedání těžkých předmětů na světě. Nedávno polečnost Hydrospex dodala řízení a hydraulické komponenty pro největší jeřáb na světě, jehož přepravě 12. října loňského roku věnoval program RTL značnou pozornost.

Všechny disciplíny pod jednou střechou

Protože jednotlivé obory v rámci hydraulické konstrukce, strojírenství a elektroniky spolu v rámci společnosti úzce souvisí, je společnost Hydrospex schopna rychle sladit jednotlivé techniky v rámci svých projektů. Každé oddělení je rovněž vybaveno kvalitním CNC strojním parkem, takže se zde může pracovat rychle, efektivně a ve vysoké kvalitě. Výroba se zaměřuje na malé série od 3 do maximálně 10 kusů. V oddělení ocelových konstrukcí také 30 pracovníků ve 3 směnách ručně svařuje všechny potřebné konstrukční díly.

První velké série

V oblasti těžké přepravy jsou požadavky stále vyšší. Tjerko Jurgens: „Kde se dříve muselo zvedat několik tisíc tun, tam je dnes laťka již u 10 000 tun. Používaná zařízení jsou stále objemnější a větší, musí být však schopna přepravy v námořních kontejnerech z důvodu vzdálených míst určení. Taková velká zařízení proto stavíme z menších dílů schopných přepravy. Protože potřebujeme mnoho malých dílů, abychom vyrobili něco velkého, roste množství kusů a tím I velikosti sérií.“

Nový systém

Vhodným příkladem je jeden z nových plánů, který v současné době společnost Hydrospex vyvíjí. Týká se nového zvedacího systému, který se skládá z šestihranných pouzdrovitých dílů dlouhých 1 m, které se kousek po kousku hydraulicky zvedají až do celkové výšky cca 70 m. Tato koncepce je z hlediska přepravy a rychlé montáže na místě jedinečná. Pro první prototyp je nyní potřeba 800 pouzder.

Úspora 3 hodiny na každý výrobek

Svařování pozder trvá ručně cca 3,5 hodiny, včetně navaření horních a koncových desek. Svařovací robot potřebuje na stejnou operaci 30 minut. Buňka svařovacího robotu M3100 nabízí s dvěmi stanicemi možnost upnout na jedné straně výrobek, zatímco robot na druhé straně svařuje. Mezitím může obsluha další díly předem nastehovat a předehřát.

Skvělá investice

Tjerko Jurgens očekává, že svařovací robot nebude stát po ukončení tohoto projektu jen tak stranou a bez práce. Pokud se nová koncepce rozeběhne, bude se sortiment výroby měnit cca 1 x za měsíc. „Jisté je, že nyní, když má společnost Hydrospex svařovací robot, bude svařovacím robotem procházet zanedlouho více výrobků. Je to skvělá investice a kvalitní doplnění výroby.“

www.hydrospex.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu