hovuma

Hovuma Magazijnstellingen B.V., holandský výrobce skladových regálů, uvedl do provozu nový robotický svařovací systém Valk Welding minulý rok.

Hovuma Magazijnstellingen B.V., holandský výrobce skladových regálů, uvedl do provozu nový robotický svařovací systém Valk Welding minulý rok. „Nákup nové buňky s dvěma svařovacími roboty Panasonic TAWERS zcela vyhovuje našemu úsilí dosahovat maximální bezpečnosti skladových systémů, které vyrábíme,“ vysvětluje generální ředitel Piet Sanders. Investici předcházela hloubková studie, jednání s několika dodavateli robotů a studie proveditelnosti. Hlavními podmínkami investice byly flexibilita, zdvojnásobení výroby, konzistentní kvalita svařování a snížení nákladů. 

Robotický svařovací systém
Robotická svařovací instalace dlouhá 28 m obsahuje 2 svařovací roboty Panasonic TAWERS TA1900WG na kolejích, kteří obsluhují 6 svařovacích stanic, nezávisle na sobě. Piet Sanders: „Abychom mohli svařovací buňku využívat co nejflexibilněji, byla umístěna na rozhraní 2 výrobních hal. Nosníky s maximální délkou 4 m lze svařovat u čtyř svařovacích stanic na jedné straně, zatímco dva kolmé nebo
příčné nosníky s max. délkou 11 m na straně druhé. Naše dodávky jsou zpravidla podle přání zákazníka a na objednávku, a proto při našem výrobním procesu klademe nejvyšší důraz na flexibilitu. Náš souhrn požadavků byl proto jasný: garantovaná konzistentnost svařování pro bezpečnost našich regálů, kterou bereme nesmírně vážně. Garantovaná flexibilita ručního svařování i u robotického svařování. Další podmínkou bylo přinejmenším zdvojnásobení výrobní kapacity spolu se snížením nákladů.“ 

Jasná volba pro Panasonic
„Existuje několik důvodů, proč jsme se rozhodli pro svařovací roboty Panasonic od Valk Welding pro svařování nosníků a příčníků,“ říká Piet Sanders. „Panasonic se specializuje na svařovací zařízení a
nabízí kompletní systém složený z robota, svařovacího vybavení, podavače drátu a programování. Všechno je integrováno do jednoho systému, což eliminuje komunikační problémy.“

Bezpečnost a odolnost
Hovuma na trhu se skladovými regály vyniká bezpečností a odolností. Piet Sanders: „Patříme mezi několik firem dodávajících skladové regály, které ale převyšujeme bezpečností. Zatímco následné škody konkurenčních skladových regálů způsobené kolizemi vysokozdvižných vozíků přesahují 10 %, u skladových regálů Hovuma to je méně než 1 % jejich pořizovací ceny. Škody způsobené vysokozdvižnými vozíky jsou často velmi podceňovány. Při manipulaci se zbožím mohou být skladové regály vážně poškozeny, což může být u plně naloženého regálu kritické. Svařované 
skladové regály minimalizují riziko zborcení.“ „Vysoká odolnost navíc zajišťuje, že tyto regály hravě vydrží i 30 let. Existuje i široký trh s použitými skladovými regály Hovuma. Připlatit si za naše skladové regály se proto určitě vyplatí,“ říká Piet Sanders.

Snaha držet krok
Než Sanders firmu převzal, po jejím odkoupení firemním vedením, po dobu 13 let v ní neproběhly žádné investice. V polovině roku 2005 Sanders započal období modernizace nákupem super moderní linky na práškový nástřik. Další velkou investicí byla robotizace výrobního procesu. „Opravdu jsme neměli na výběr,“ tvrdí vedoucí výroby Ger Zetsen.  „V dnešní době je téměř nemožné sehnat 
kvalifikované svářeče a navíc při našem průběhu objednávek je velice obtížné narychlo zaměstnat kvalifikované pracovníky. Byli jsme nuceni pořídit si další robotický systém, který vyžadovaly často 
se opakující práce, jako např. svařování 20 000 nosníků, a potřeba levnější výroby. V současné době všechno běží k naší úplné spokojenosti. Naše očekávání byla splněna, flexibilita je zaručena, je
dosahováno požadované délky cyklů a výroba je o 100 % rychlejší. Dříve jsme zaměstnávali 4 svářeče, nyní obsluhu celé robotické svařovací linky zvládnou dva lidé. Jediným slabým článkem řetězce je
manipulace s nosníky. Nicméně všechno je nyní mnohem rychlejší ve srovnání s ručním svařováním. Není pochyb o tom, že v budoucnu bude automatizace dále rozšířena.“ 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu