profielnorm

Velkovýroba malých sérií

Jestliže chcete jako firma dodávat výrobky v nejvyšší kvalitě a poskytovat zákazníkům hodnotu za jejich peníze, musí organizace všech procesů perfektně zapadat. Profielnorm s města Tholen je úspěšná díky pruběžným investicím, které umožňují firmě zůstat na špici ve světě mezaninů. Firma v nedávné době investovala do automatizace a certifikace svařovací výroby. Díky speciálnímu softwaru Valk Welding a chytrému řešení přípravků je Profielform nyní schopen svařovat malé série velkého množství produktů velmi produktivně. Vše díky společnému přítupu k vývoji přípravků, softwaru a stroje samotného, který byl dodán firmou Valk Welding.

S mezaniny firmy Profielform lze chytře vyřešit prostorové problémy ve stavebním průmyslu. S modularním systémem za studena tvarovaných nosníků a elementů je firma schopna dodat na míru vytvořenou konstrukci
pro jakýkoliv projekt. Všechny svislé elementy musí být vybaveny patkami apřipojovacími plechy s různým systémem napojení a různými rozměry. Toto znamená v každém projektu velké množství podobných výrobků, které musí být naprogramovány a uchyceny. Do této chvíle Profielnorm používal svařovacího robota OTC, který musel být naprogramován pro každý jednotlivý profil/ nosník/element. Technik Peter Flikweert: ”I přes nesporné výhody použití metody copy&paste pro různé bloky, programování zabralo velké množství času. Robot taktéž nebyl vybaven sledováním svarové spáry a jeho přesnost klesla úměrně času, který jsme ho využívali. Toto znamenalo nutnost přeprogramování. Jednoduše řečeno robot byl zralý na výměnu.“

Potřeba jednoduchého programování

Nákupem nového robotického svařovacího systému Profielnorm chtěl automatizaci procesu posunout o krok dále. Jos Schot, ředitel Profielnorm: “Chtěli jsme dosáhnout toho, aby operátoři robotického systému mohli jednoduše vybrat program bez složitého konfigurování a nastavování. Toto vyžaduje od integrátora aplikace znalost softwaru, který toto umožní. Při našem průzkumu trhu jsme zjistili, že Valk Welding je v těchto aplikacích značně napřed před konkurencí. Po shlédnutí několika ukázek realizovaných projektů, jsme se přesvědčili a získali důvěru, že jsme nalezli správného partnera. Na základě programovacího systému DTPS Valk Wedling v
posledních letech vyvinul softwarové moduly, které mohou automatizovat programování podobných produktů. Velkou výhodou je, že do tohoto softwaru lze vložit naše svařovací know-how a tím ho přizpůsobit zcela našim
potřebám.

Automatický generátor dráhy (Automatic Path Generator – APG)

APG (Automatic Path Generator) pro DTPS je open source knihovna nástrojů vyvinutá Valk Welding k vytváření zákaznicky specifických aplikací. APG automaticky generuje kompletní programy pro robota, které obsahují kompletní data pro dráhu hořáku včetně pozic, úhlů, parametrů svařování (proud, napětí…), parametry rozkyvu hořáků, parametry kráterů a další. APG úzce spolupracuje s DTPS a využívá jeho knihovny.

Software navrstvený na sebe

Paul van den Bos, vedoucí softwarového týmu Valk Welding: “Zvolili jsme vrstvenou strukturu softwaru složenou z modulů CMRS, APG, DTPS a software samotného robota. S zřetelem na konečný výsledek jsme vytvořili databázi programů v DTPS. Tak, aby bylo možno zadat všechny parametry, vytvořili jsme jednoduchý CMRS modul, na jehož obrazovce operator zadá typ, vzpěry, koncové plechy, délku a počet kusů. Zadané parametry jsou okamžitě zobrazovány v grafické podobě a operátor tak může zkontrolovat správnost zadání. Jakmile APG obdrží základní programy, vygeneruje z DTPS na základě parametrů potřebné svařovací programy a odešle je do robota.”

Dvě stanice

Aby mohl robot bez přestávky svařovat i v okamžiku, kdy jsou výrobky upínány nebo odebírány, je systém vybaven dvěmi pracovními stanicemi v délkách 4.5 a 7.5 m, které jsou obsluhovány robotem Panasonic TA1900 na 12ti metrovém pojezdu. Svařovací robot je vybaven hořákem Valk Welding s pneumatickým bezpečnostním držákem, který zajišťuje zastavení v okamžiku kolize tak, aby bylo minimalizováno riziko deformace hořáku. K zajištění bezproblémového podávání drátu je použito komponentů Wire Wizard, které vytvářejí kompletní cestu pro podávání drátu.

Společně vyvinuté svařovací přípravky

Profielnorm vyvinul svařovací přípravky v úzké spolupráci s Valk Welding, tyto pak vyrobil vlastními silami. Technik Peter Flikweert: ”Chtěli jsme vyvinout přípravky, které nám umožní upnutí a svaření čtyř výrobků najednou. Valk Welding pomocí DTPS modelu zkontroloval dostupnost pro všechny potřebné svary, a po prvním návrhu jsme zjistili, že toto není možné. Po prostudování několika variant jsme zvolili variantu otočného přípravku, která umožňovala dostatečný přístup ke všem svarům pro všechny 4 upnuté nosníky. Připravek se skláda z horní a koncové podpěry a také přesuvné podpěry, kterou můžeme ustavit dle právě upnutého nosníku. Přípravek je proveden pro upnutí maximálního průřezu 160x160mm a používáme adaptační bloky pro menší profily. Výhodou svařování 4 nosníků najednou je delší svařovací čas na stanici a tím menší nároky na přecházení obsluhy mezi stanicema.

NEN 1090 certifikace

Profielnorm je mezi prvními společnostmi certifikovanými dle NEN 1090 a spolusouvisicími ISO normami (NEN 1090-2 a ISO 3834), které jsou vyžadovány pro výrobu těchto dílů od 1. července. Ředitel Jos Schot: “V našich cílech jsme si stanovili, že musíme zůstat blízko našim zákazníkům, s našimi systémy, naším projektovým přístupem a zejména kvalitou a spolehlivostí naší výroby. Tato certifikace nás činí důvěryhodnými a dobře organizovanými pro tento trh. Spatřuji v tomto podobnost s organizací Valk Welding.” “V mezičase byla první 4.5m stanice plně optimalizována pro výrobu a v této chvíli provádíme kopírování těchto nastavení pro
stanici 7.5m. V budoucnosti předpokládáme pořízení identické kopie pracoviště, protože dle našich předpokladů toto bude nutné z kapacitních důvodů.”

www.profielnorm.com 

Žádost o poskytnutí informací
“Jest to udany projekt, możliwy do realizacji dzięki urządzeniom, oprogramowaniu oraz przyrządom Valk Welding.”

Profielnorm

Zpĕt k přehledu