bollegraaf

Obrovský robotický systém, který postavila firma Valk Welding pro společnost Bolle¬graaf Recycling Machinery v Appingedamu, je součástí rozsáhlého investičního programu

Obrovský robotický systém, který postavila firma Valk Welding pro společnost Bolle­graaf Recycling Machinery v Appingedamu, je součástí rozsáhlého investičního programu, který má umožnit do 2 let zdvo­jnásobení výroby balíkových lisů. Bolle­graaf tím anticipuje prudce rostoucí trh pro technologie ochrany životního prostředí a recyklace. Investiční program zahrnuje kromě velkého robotického systému, off-line programování DTPS G2, systému pro podávání drátu Wire Wizard firmy Valk Welding, rovněž tak řezací linku a těžký ohýbací robot. Díky tomu může firma značně zkrátit dobu výroby a je nyní scho­pen pružně vyrábět individuální výrobky.

Velké svařovací robotické zařízení má po­délný pojezd 33 m, příčný pojezd 2,5 3m, vertikální pojezd 1,5 m, je vybaveno třemi svařovacími roboty Panasonic TAWERS TA-1900WG na příčných pojezdech a je vybaveno dvěma manipulátory pro šesti respektive pětadvaceti tunové kusy. Na nejtěžším manipulátoru svařují kompletní rámy pro balíkové lisy současně 2 roboty. Na druhém upínacím místě se vyrábějí raznice a velké ventily pro lisovací část balíkových lisů firmy Bollegraaf. Všechny 3 roboty mohou pracovat současně, přičemž manipulátory jsou navíc ovládány také samostatně. Celkem je tak jednotlivě ovládáno 27 pohybových os.

Parádní kousek

Se 27 osami, které je možno řídit individuálně, využívá tento projekt rovněž maximální možnosti off-line programo­vacího systému DTPS G2. Protože tyto 3 svařovací roboty si navzájem nesmějí bránit v pohybu, je velice důležité řešení bezpečné spolupráce. Pro vedoucího výroby, Brama Bose, bylo off-line pro­gramování jednou z nejvýznamnějších podmínek: “Chtěli jsme svařovat komplet­ní rámy a mít rovněž možnost programovat je zcela off-line. Proto jsme se v přípravné fázi důkladně seznámili s různými projekty konstrukce lodí a tahačů v celé Evropě. Zjistili jsme, že firma Valk Welding je jediný integrátor robotů, který již dříve dodával podobná těžká zařízení, mimo jiné polskému výrobci tahačů Wielton. Rozhodující byla pro nás skutečnost, že je Valk Welding organizací s vynikajícími technickými znalostmi jak v oblasti robo­tiky tak svařování.”

Plán přístupu

“Pustit se do takového projektu nebylo ani pro dodavatele ani pro nás něčím, co bychom prováděli běžně. Zavedení takové­hoto systému si vynutilo navíc jiný způsob práce, který si musela osvojit všechna oddělení. Kromě toho bylo třeba vytvořit nový přístup k programování při výrobě jednotlivých kusů. Proto jsme sestavili velký projektový tým ze šesti pracovníků firmy Bollegraaf a pěti pracovníků firmy Valk Welding. Na realizaci projektu se tak velice úzce podíleli pracovníci výzkumu a vývoje, engineeringu a výroby. Současně bylo několik spolupracovníků vyškoleno pro programování”, vysvětluje Bram Bos.

Výrazné zkrácení času cyklu

Kromě výhod vysoké přesnosti při opakování byly při rozhodování o tom, zda bude takováto automatizační operace zahájena, u firmy Bollengraaf rozhodu­jící provozně ekonomické důvody. Na ruční svařování rámů pro balíkové lisy, s třívrstvými koutovými svary potřebovali svářeči firmy Bollegraaf celkem 2 týdny (včetně následného zpracování). Při použití 2 svařovacích robotů současně trvá cyklus svařování kompletního rámu pouhých 21 hodin. Tím dosáhla firma Bol­legraaf nejen značnou úsporu mzdových nákladů, ale díky času cyklu již navíc není nutné vyrábět díly do zásoby. Tím je zcela splněn cíl zvýšení pružnosti a snížení zásob na nulu.

Thick plate software

Rámy pro balíkové lisy firmy Bollegraaf jsou konstruovány z ocelových plechů o tloušťce 30 mm. Ve většině případů se svařuje koutovými svary ve třech vrstvách, přitom se používá plný drát 1,2 mm SG-2 pro velikost svaru a=15. Aplikace software pro svařování tlustých plechů Thick Plate software umožňuje provést všechny vrstvy s robotickým programem, který popisuje pouze první vrstvu. Rovněž také vyhledat pomocí vyhledávacích maker rychle a jednoduše nepřesnosti ve výrobku. Společnost Bollegraaf Recycling Machi­nery vyrábí mimo jiné balíkové lisy pro lisování starého papíru a systémy pro zpracování průmyslového a domácího odpadu.

www.bollegraaf.com

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu