ARC EYE Scan3D

Dánská firma ACO Engineering je na hranici v konstrukci a výrobě tepelných výměníků, které jsou používány ve zpracovatelském průmyslu.

80 z celkových 100 zaměstnanců firmy pracuje na svařování tenskostěnných nerezových konstrukcí výměníků. Firma se snažila nějakou dobu robotizovat tento proces, ale díky nemožnosti spolehlivého sledování svarové spáry u těchto produktů byly tyto snahy většinou neúspěšné. Použitím laserového sensoru Arc Eye je tento problém překonán a robotické svařování těchto produktů umožněno.

Základní desky výměníků jsou vyrobeny z tenkostěnného 2mm plechu a jsou na horní straně posvařovány. Plechy se poměrně snadno deformují teplem vneseným během svařování. Toto znamená významnou překážku při automatizovaném svařování. Jelikož deformace plechu nemůže být omezena, znamená to nemožnost tuto deformaci eliminovat ve svařovacím programu. Pouze laserový sensor, který deformaci sleduje v realném čase je schopen robota navést na správnou trajektorii. Valk Welding vyvinul Arc Eye způsobem, který umožňuje přímou komunikaci sensoru s řízením robota. Arc Eye sensor je namontován před svařovacím hořákem a
provádí kruhové scanování svarové spáry. Na základě tohoto scanu je pak vytvářen kompletní 3D model scanované scény s eliminací falešných odrazů na nerezové oceli. Arc Eye poté předá informace nutné k preciznímu
sledování svarové spáry a dráha robota tak může být přesně korigována.

Svařovací robot obsluhuje dvě 6.5m upínací lavice 

Tepelné výměníky, které jsou používány v potravinářství, mlékarenství, chemickém průmyslu a zpracovatelském průmyslu musí splňovat striktně požadavky těchto odvětví. Desky výměníků jsou proto svařovány metodou TIG, tak aby bylo zamezeno netěsnostem. Z tohoto důvodu je svařovací robot dodaný firmou Valk Welding vybaven TIG svařovacím hořákem. Robot umístěný
na 14m podélném pojezdu obsluhuje dvě 6.5m upínací lavice. ACO engineering tak může svařovat desky výměníků do rozměru 6x2m na tomto robotickém
svařovacím systému.

Svařovací robot čtyřikrát rychlejší

Výměník je tvořen 50 až 200 plechy. Ruční svařeč stráví svařením těchto plechů asi 20 hodin. Svařovací robot tuto operaci provede za čtvrtinu času, s vyšší přesnosti a stálou kvalitou svařování. ACO engineering takto
nedosahuje pouze významnou úsporu nákladů, ale take značné zvýšení kvality svařování těchto produktů. Použitím robotického systému tak firma byla schopna zvýšit produktivitu a použít mnoho svářečů k méně monotonní práci.

www.aco-engineering.dk

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu