Standaard robotconcept Panasonic lasrobot met E-frame

Kromě složitých a zákazníkům na míru šitých řešení, nabízí firma Valk Welding široký sortiment „standardních“ robotických koncepcí.

Díky nízké ceně, mobilnímu charakteru a krátké dodací lhůtě představují tyto systémy velmi zajímavá a flexibilní výrobní řešení.

Žádost o poskytnutí informací