Robotcontroller 3

Řídící jednotka je vybavena nejmodernějším 64 - bitový procesorem tak, aby umožňovala plynulou práci s celým systémem a jeho komunikaci se všemi připojenými zařízeními.  

Nejsilnějším bodem konceptu této řídící jednotky je jeho výhradní zaměření na obloukové svařování zcela v režii firmy Panasonic. Systém Windows je používán pouze v oblasti grafického uživatelského rozhraní. 

Teach pendant s Windows CE

Kombinace Windows CE a ovládacího kolečka (jog dial) umožňuje velmi snadnou obsluhu. Ovládací kolečko je koncept, který umožňuje při programování robota velmi snadno přesouvat robota potřebnou rychlostí, jakmile jednou vyzkoušíte tuto metodu programování, nebudete se chtít vrátit ke starým systémům. Roboti Panasonic jsou speciálně navrženy jako svařovací roboti, založeny na zásadě, že každý, kdo již má zkušenosti se svařováním materiálu by měl být rovněž schopen naprogramovat robota. Výsledkem je velmi jasné a snadné programování pomocí symbolů a jednoduchého menu - řízené dialogy. Kromě toho se programování provádí na jedné úrovni, tj. existuje pouze jeden programovací panel, na kterém je provedeno programování.

Další možnosti změny rychlosti pohybu je velmi jednoduchá a výkonná funkce „jog.“ To je jedna z velkých výhod, kterou musí správný svařovací robot mít! Můžete nastavit na mm, nebo dokonce na 0,1 mm, tak abyste mohli pozici svařování nastavit co nejpřesněji. Spolu s funkcí přesunu svaru je takto možné provést velmi přesné a rychlé nastavení polohy svaru.

Žádost o poskytnutí informací