Panasonic DTPS je komplexní programovací a simulační software.

Pomocí tohoto softwaru, mohou být Panasonic (svařovácí) roboty naprogramovány off-line, přímo z počítače, aniž by došlo k přerušení výroby.

Programovací a simulační systém
DTPS (Desktop Programming and Simulation System)
Svařovací dráhy mohou být naprogramovány a simulovány, mohou být určeny také časy cyklů. Kromě toho, software vám může pomoct s řízením výroby. S DTPS, máte k dispozici cenný nástroj pro přípravu vaší výroby, což umožňuje téměř 100% využití strojového času při výrobě!

Jak DTPS funguje?

DTPS je velmi jednoduché a uživatelsky přívětivé:

1. Pouze jedna definice systému Valk Welding

Vzhledem k tomu, že každé zařízení je jedinečné, před začátkem výroby je systém definován ve 3D prostředí odborníky z Valk Weldingu.

2. Produkt v 3D návrzích nebo přenos z CAD-systému

S DTPS, máte k dispozici všechny nástroje k nákresu jakýchkoliv výrobků ve 3D. Existující výkresy z jiných CAD-systémů mohou být importovány jako WRL, Xgl, ZGL, 3DXML, STL, IGES nebo DXF.

3. Programování pohybů robota

Kliknutím na svár, pohyby robota se naprogramují. S tímto, můžete také nastavit úhel hořáku, stejně jako rychlost a dráhu přesunutí na další výchozí bod.

4. Ovládání

Program lze ovládat pomocí plné simulace pohybu a s kontrolou kolize.

5. Pošlete programy robotu a začněte vyrábět!

 

 

 

Žádost o poskytnutí informací

Zpĕt k přehledu