Handlingrobots 011

Aby byla společnost Valk Welding nadále schopna plnit poptávku po celkové automatizaci výroby, přidala do svého portfolia výrobky firmy Fanuc jakožto největšího světového producenta průmyslových robotů.

Díky zařazení tohoto dodavatele do svého portfolia, může nyní Valk Welding splnit požadavek na jakoukoliv aplikaci. S vynikající infrastrukturou společnosti Fanuc v Evropě, pokud jde o distribuci, servis a dostupnost znalostí, je téměr nemožné nalézt aplikaci, kde by společnost Valk Welding nemohla být nápomocna.

Valk Welding tím získává bohaté zkušenosti a znalosti z více než 120 000 instalovaných robotů po celém světě.

Žádost o poskytnutí informací