TRAINING CENTRE SIW29_004

Ačkoli je řízení i programování robota velmi snadné, jak začátečníci tak i pokročilí uživatelé robotů potřebují zaškolení. Ve svém technickém a výcvikovém centru v Mošnově a Alblasserdamu tedy firma Valk Welding nabízí široký výběr školení pro své produkty.

Základní školení programování on-line
Kurz by vás měl seznámit s roboty a jde o obecný úvod do problematiky (provozu) robota. Absolvent kurzu se krok za krokem naučí jak programovat robota (prostřednictvím programovacího boxu), jak tento program kontrolovat a poté jak jej používat. Současně se pozornost zaměří na jednoduchou údržbu. Délka kurzu: 3 dny

Základní školení programování off-line
Kurz by vás měl seznámit s off-line programovacím balíčkem DTPS. Absolvent kurzu se krok za krokem naučí jak programovat na PC, jak program zkontrolovat a poté odeslat robotovi, poté jak číst program z robota a jak jej upravit. Délka kurzu: 3 dny

Zaškolení operátora
Během tohoto kurzu se operátor naučí bezpečně pracovat s robotem a rešit jednoduché poruchy, ke kterým může docházet během výroby. Délka kurzu: 1 den

Školení údržby

Tento kurz je určen pro pracovníky údržby, kteří se roboty zabývají v praxi. Vysvětluje základní principy fungování robota a absolvent kurzu se naučí jak zjištovat a řešit poruchy. Délka kurzu: 1 den

Bezpečnost a kalibrace
Absolvent kurzu se naučí jak používat kalibrační systém (PPS) a dostupná bezpečnostní zařízení. Tento kurz je určen pro programátory robota a pracovníky údržby, kteří opravují (kalibrují) roboty Panasonic po kolizi nebo jiných problémech. Délka kurzu: 1 den

Doplňkové školení
Tento kurz je určen pro programátory robota, kteří absolvovali základní kurz. Zaměřuje se na specifika konkrétních instalací a je sestaven na základě praktických požadavků jeho účastníků.
Délka kurzu: závisí na počtu probíraných témat

Pokročilý kurz on-line programování
Tento kurz je určen pro programátory robotů, kteří absolvovali základní kurz a kteří od té doby  s roboty pravidelně pracují. Získané znalosti ze základního kurzu se prohloubí a rozšíří o praktické témata z praxe konkrétních účastníků. Délka kurzu: závisí na počtu probíraných témat, obvykle 1 nebo 2 dny

Pokročilý kurz programování off-line

Tento kurz je určen pro programátory robota, kteří absolvovali základní kurz a kteří od té doby pravidelně pracují se softwarovým balíčkem DTPS. Získané znalosti ze základního kurzu se prohloubí a rozšíří o praktické témata z praxe konkrétních účastníků. Délka kurzu: závisí na počtu probíraných témat, obvykle 1 nebo 2 dny

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím Jakuba Vavrečku, našeho školícího technika.