ADK Techniek Lasklembank SMT

Firma Valk Welding nedávno převzala veškeré aktivity a zaměstnance společnosti ADK Techniek. ADK se již od svého založení specializuje na navrhování a konstrukci jednoúčelových strojů ke svařování a řezání, někdy s použitím robota.

ADK je pružnou organizací s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti strojírenství a automatizace procesů. Technické řešení a odpovídající vybavení, které je vyvíjeno a vyrobeno „in house“ je robustní a kvalitní. Tyto stroje splňují všechny technické požadavky a CE, které si trh žádá a musí být více a více dokumentovány.

Ke splnění těchto požadavků firma ADK věnuje velkou pozornost vzdělávání svých zaměstnanců. Pravidelně se účastní kurzů, seminářů a technicky zaměřených veletrhů, aby mohla být zachována úroveň kvality a technických znalostí, které se dnes očekávají. Částečně i kvůli tomuto se ADK odlišuje od jiných renomovaných společností. Tam kde ostatní firmy říkají ne, je to pro ADK vždy výzva vytvořit nový projekt. Samozřejmě vše bude vždy nejdříve velmi dobře analyzováno, zda je to technicky proveditelné. Pokud se při analýze zjistí, že řešení, o která s konečným uživatelem ADK usilovala, není technicky proveditelné, udělá firma ADK vše pro nalezení alternativního řešení. Potřeby zákazníka budou vždy na prvním místě.

Pokud jste firma, která hledá spolehlivého partnera a dodavatele polohovacích zařízení a automatizaci procesů kontaktujte prosím ADK. ADK Techniek se specializuje na automatizaci svařování.

Žádost o poskytnutí informací